Formular Online Persoane Fizice: Reînnoire Contract – Proprietar

  Numele si Prenumele:

  Email:


  Notă: Dimensiunea totală a documentelor transmise nu poate depăși 7.8 MB.

  Consimțământ prelucrare date cu caracter personal:

  Nu ai completat consimțământ de prelucrare a date cu caracter personal? Completează acum documentul.)

  Cerere pentru Întocmirea Contractului:

  Nu ai completat cererea pentru întocmirea contractului? Completează acum documentul.)

  Copie act identitate (CI/BI/Pașaport):

  Contract de vânzare-cumpărare, certificat moștenitor sau extras C.F. (copie):

  Proprietar unic?

  Numar coproprietari (maxim 5 - persoane trecute in CF):

  Acordul coproprietarilor, dacă imobilul se află în prorietate comună:

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  Acordul coproprietarilor, dacă imobilul se află în prorietate comună:

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  Acordul coproprietarilor, dacă imobilul se află în prorietate comună:

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  Acordul coproprietarilor, dacă imobilul se află în prorietate comună:

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  Acordul coproprietarilor, dacă imobilul se află în prorietate comună:

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  (completeaza si incarca documentul pentru fiecare colocatar)

  Procura notarială, în cazul în care proprietarul este reprezentat de către o altă persoană: