Compania Apa Braşov S.A. derulează achiziţiile sectoriale prin Sistemul electronic de achiziţii publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv:

LEGEA nr.99/19 Mai 2016 privind achiziţiile sectoriale,

LEGEA nr.101/19 Mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,

HOTĂRÂREA nr. 394/2 Iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,

LEGEA nr.100/19 Mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Accesând link-ul de mai sus, puteţi vizualiza achiziţiile autorităţii contractante Compania Apa Braşov, utilizând următorul meniu:

Anunţuri

Anunţuri de participare

Autoritate contractantă: Compania Apa Braşov

Dată publicare: completaţi aici cu data pe care o doriţi sau goliţi câmpul apăsând (X)