Reţeaua de canalizare este parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor uzate.

Compania Apa administrează peste 735 de km de reţea de canalizare şi exploatează 26 de staţii de pompare a apei uzate.

În municipiul Brașov, Compania Apa exploatează și întreţine peste 6400 de guri de scurgere care preiau apele pluviale de pe domeniul public.

0
km de retea
0
staţii de pompare
>0
guri de scurgere
pomparea apei uzate