Compania Apa Brașov S.A. este o societate comercială pe acțiuni, cu sediul în Brașov, cod postal 500092, str. Vlad Țepes nr. 13, care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov la data de 30 iulie 2008. Capitalul social al Compania Apa Brașov S.A. este de 20.424.000 LEI.

Structura acționariatului este:

  • Județul Brașov – 42% din capitalul social;
  • Municipiul Brașov – 42% din capitalul social;
  • Orașul Rupea – 3,4% din capitalul social;
  • Orașul Ghimbav – 3,1% din capitalul social;
  • Comuna Apața – 1,8% din capitalul social;
  • Comuna Hălchiu – 2,7% din capitalul social;
  • Comuna Hărman – 2,8% din capitalul social;
  • Comuna Sânpetru – 2,2% din capitalul social.
Actionariat Apa Brasov