Trasportul și distribuția apei sunt alte două servicii incluse în tariful practicat de către Compania Apa Brașov.

Rețeaua publică de transport este parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din conductele de aducțiune și stații de pompare, până la rezervoarele de înmagazinare.

Rețeaua publică de distribuție este parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din rețeaua de conducte, armături și construcții anexe, care asigură distribuția apei la doi sau mai mulți utilizatori independenți.