Racordul este partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord.

Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare.