Cererile de Aviz se transmit electronic

În funcție de tipul de aviz dorit, vă rugăm să descărcați cererea din una din secțiunile de mai jos, să o completați și să o trimiteți, însoțită de celelalte documente solicitate în cerere, prin intermediul formularului de Solicitare Aviz, alăturat.

Aviz de principiu

Avizul este necesar în următoarele situaţii:

 • Construcție nouă/dezvoltare imobiliară
 • Extinderea unei construcții existente ce presupune debit suplimentar
 • Branșamente apă-canal pentru construcții existente neracordate

Termenul de valabilitate al avizului este de 12 luni de la data emiterii. Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de principiu se poate face o singură dată, conform valabilității certificatului de urbanism.

Pentru obținerea avizului de principiu sunt necesare următoarele documente:

 1. Cerere obținere aviz de principiu
 2. Certificat de urbanism (construcție nouă/Autorizație construire -construcție existentă)
 3. Act de proprietate (extras CF /contract închiriere)
 4. Breviar de calcul – Proiectant agreat de Compania Apa Braşov
 5. Plan de încadrare în zonă (format DWG/PDF)
 6. Plan de situaţie (format DWG – Stereo 70/PDF, scara 1:500/1:200)
 7. Act identitate / CUI

Traseu rețele apă-canal

Este necesar în următoarele situații:

 • Construcții noi ce nu necesită racordare la utilitățile apă-canal (împrejmuiri, construcții anexe, etc.)
 • Execuție/reabilitare rețele utilitare/ branșamente (gaz, electricitate, telefonie)

Termenul de valabilitate a cererii  este de 12 luni de la data emiterii. Prelungirea termenului de valabilitate a cererii de treseu rețele apă-canal  se poate face o singură dată, conform valabilității certificatului de urbanism.

Pentru obținerea unui traseu de rețele apă-canal sunt necesare următoarele documente:

 1. Cerere pentru obținere aviz traseu rețele apă – canal
 2. Certificat de urbanism (nu este necesar pentru branșamente utilități)
 3. Plan de încadrare în zonă (format DWG/PDF)
 4. Plan de situaţie (format DWG Stereo 70/PDF, scara 1:500/1:200)
 5. Act identitate / CUI

Aviz PSI

Avizul este necesar în vederea autorizării ISU.

Pentru obținerea avizului PSI sunt necesare următoarele documente:

 1. Cerere pentru informare debit incendiu rețea publică
 2. Plan de încadrare în zonă (format PDF/DWG)
 3. Act identitate/CUI

Formular Solicitare Aviz  Încarcă documente:
  (Dimensiunea unui fișier poate fi de maxim 5 MB. Dimensiunea totală a documentelor transmise nu poate depăși 7.8 MB.)


  Aviz de branşare definitiv

  Avizul este necesar în următoarele situaţii:

  • Efectuarea/redimensionarea unui branşament de apă şi/sau racord canal
  • Extinderea unei reţele de apă şi/sau racord canal

  Avizul are o valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

  Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de branșare definitiv se va face conform termenului de valabiltate a certificatului de urbanism.

  Pentru obținerea unui aviz de branșare definitiv sunt necesare următoarele documente:

  1. Cerere pentru obținere aviz de branșare definitiv
   Descarcă cerere
  2. Aviz de principiu, inclusiv planul trasat
  3. Acord prim investitor (numai dacă este menționat în avizul de principiu)
  4. Documentaţie tehnică – Proiect întocmit de un proiectant agreat de Compania Apa Braşov. Planurile se transmit în format DWG – Stereo70/PDF, scara 1:500/1:200. Vezi listă proiectanți agreați
  5. Act identitate/ CUI
  6. Act de spațiu: extras CF/contract de închiriere
  7. Acte contract – cerere pentru încheiere contract şi documente anexate

   Cerere PF / Cerere Agenți Economici / Cerere Asociații Proprietari

  Aviz de separare definitiv

  Avizul este necesar solicitanţilor care locuiesc în condominii cu mai multe unități locative (case cu mai mulți proprietari având curți comune) pentru:

  • Separarea consumului de apă, în scopul încheierii contractelor individuale de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

  Avizul are o valabilitate de 6 luni de la data emiterii.

  Prelungirea valabilităţii se poate face o singură dată, pentru o perioadă de 6 luni de la data expirării avizului.

  Pentru obținerea unui aviz de separare sunt necesare următoarele documente:

  1. Cerere pentru obținere aviz de separare definitiv

   Descarcă cerere

  2. Documentaţie tehnică – Proiectant agreat de Compania Apa Braşov S.A. Planurile se transmit în format DWG – Stereo70/PDF, scara 1:500/1:200. Vezi listă proiectanți agreați
  3. Declaraţie privind execuţia instalaţiei interioare de apă

   Descarcă declarație

  4. Act identitate/CUI
  5. Act de spațiu: extras CF/contract de închiriere
  6. Acte contract – cerere pentru încheiere contract şi documente anexate

   Cerere PF / Cerere Agenți Economici / Cerere Asociații Proprietari