Implementarea și certificarea

IMPLEMENTAREA ŞI CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SANATATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ-SIGURANȚA ALIMENTULUI LA COMPANIA APA BRAȘOV.

În ultimii ani preocuparea pentru calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională a evoluat remarcabil și tot mai multe organizații din România care oferă servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare au conștientizat că trebuie să acorde o atenție sporită implementării și menținerii unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, în scopul satisfacerii cerințelor clienților/consumatorilor și părților interesate, al gestiunii impactului pe care procesele, subprocesele sau activitățile organizației le produc asupra mediului și omului.

Aplicarea, la Compania Apa Brasov, a principiilor managementului calității conform standardului internațional ISO 9001 sprijină obținerea îmbunătățirii continue a performanței Companiei în oferirea de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, de cea mai bună calitate.

În perioada decembrie 2002 – aprilie 2004 la Compania Apa Brașov a fost implementat sistemul de management integrat calitate-mediu. În urma auditului de certificare, Organismul de Certificare SRAC CERT a emis în data de 23 iulie 2004 certificatele care atestă implementarea și menținerea sistemului de management al calității și mediului, conform standardelor internaționale ISO 9001 și ISO 14001.

În anul 2005 la Compania Apa s-a implementat și sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale, iar în urma auditului de certificare a acestui sistem, în perioada 13-14 aprilie 2006, s-a obținut certificarea pentru managementul sănătății și securității ocupaționale, conform OHSAS 18001.

În anul 2007, Compania Apa Brașov a fost prima organizație de acest fel din țară care a obținut certificarea conform standardului SR EN ISO 22000:2005, pentru sistemul de management al siguranței alimentului acordat activității de captare, tratare, transport și distribuție apă potabilă. Această certificare asigură sporirea încrederii clienților în capacitatea Companiei Apa Brașov de a livra consumatorilor în mod constant apă sigură de băut.

Sistemul de management integrat calitate-mediu-sigurața alimentului-sănătate și securitate ocupațională se menține și este îmbunătățit continuu, astfel s-au realizat tranzițiile la noile standarde în mod planificat și au fost obținute toate recertificările față de cele 4 standarde implementate.

La ultima recertificare din iulie 2022 Compania Apa Brașov a obținut certificatele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 și ISO 45001:2018 pentru activitățile de alimentare cu apă și de canalizare, fiind printre primii operatori care efectuează tranziția la noile standarde privind siguranța alimentului, sănătate și securitate ocupațională.

Certificări ISO

Compania Apa Brașov deține, la momentul actual, certificări față de următoarelor standarde:

Certificare ISO 9001:2015 – Sistem de managementul calității

Certificare ISO 14001:2015 – Sistem de management de mediu

Certificare ISO 22000:2018 – Sistem de management al siguranței alimentului

Certificare ISO 45001:2018 – Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale

Licență operator clasa 1

Compania Apa Brașov deține Licență Clasa 1 pentru Serviciul public de alimentare cu apă si de canalizare, funcționând ca unitate specializată care poate realiza lucrări și poate presta servicii indiferent de amploarea și complexitatea lor tehnică, pentru localități cu peste 300.000 locuitori.

Licența a fost obținută conform “Regulamentului privind acordarea licențelor și a autorizațiilor în sectorul serviciilor comunitare de utilități publice”, aprobat prin HG 745/2007, având în vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.51/2006 și a Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare.

Ordinul președintelui ANRSC nr.95/2021 privind eliberarea Licenței Clasa I a Companiei Apa Brașov poate fi vizualizat aici.

  • laborator-ape-uzate
  • Laborator-de-Verificari-Metrologice

Acreditări

Laboratoarele de apă potabilă și ape uzate sunt acreditate RENAR (Asociația de Acreditare din România).

Laboratorul de verificări metrologice pentru contoarele de apă este autorizat de B.R.M.L. (Biroul Român de Metrologie Legală).