Ghidul executării lucrărilor

Lucrările de extindere rețele apă/canal, lucrări de branșament apă/racorduri canal și lucrări de separare în rețelele administrate de Compania Apa Brașov SA sunt executate de către societăți comerciale/ persoane fizice autorizate agreate de către Companie.

Branşarea la sistemul de alimentare cu apă, respectiv racordarea la sistemul public de canalizare se realizează în 8 etape, după cum urmează:

 1. Obţinerea avizului de principiu
 2. Obţinere avizului de branşare/racordare
 3. Obţinerea autorizaţiei de săpătură de la primărie
 4. Alegerea unei firme agreate pentru executarea lucrării
 5. Anunţarea Companiei Apa cu privire la începerea lucrării (cerere tip)
 6. Execuţia lucrării
 7. Recepţia lucrării (cerere tip)
 8. Semnarea contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă/canalizare

În cazul separării alimentării cu apă (pentru condominii cu cel mult 5 apartamente, conform legii 196/2018), etapele sunt următoarele:

 1. Obţinerea avizului de separare definitiv
 2. Alegerea unei firme agreate pentru executarea lucrării
 3. Execuţia lucrării
 4. Recepţia lucrării (cerere tip)
 5. Semnarea contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă/canalizare

Procedura de agreere a firmelor

Regulamentul Companiei Apa Brașov SA pentru agreerea societăților comerciale care execută lucrări în rețelele administrate de Compania Apa Brașov SA poate fi citit aici.

În vederea execuției acestor tipuri de lucrări, societatea comercială/persoana fizică autorizată trebuie să solicite agreerea de către Compania Apa Brașov SA. Cererea de agreere poate fi descărcată de aici.

Procedura de lucru pentru societățile comerciale agreate de Compania Apa Brașov pentru a executa lucrări de extindere rețele apă/canal, lucrări de branșament apă/racorduri canal și lucrări de separare în rețelele administrate de Compania Apa Brașov SA o puteți vizualiza/descărca aici.

Materiale/Utilaje pentru lucrări de extindere reţele apă-canal:

01-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONDUCTĂ DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE PE100RC, DE CULOARE ALBASTRĂ, CU STRAT PROTECTOR EXFOLIANT DIN PP
02-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONDUCTĂ DIN FONTĂ DUCTILĂ PENTRU ALIMENTARE CU APĂ
03-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONDUCTĂ DIN PVC-U, COMPACT
04-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONDUCTĂ DIN FONTĂ DUCTILĂ CONFORM SR EN 598, PENTRU CANALIZARE
05-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CĂMINE DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON, PENTRU REŢEAUA DE CANALIZARE
06-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CĂMINE DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON, PENTRU REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ
07-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CAPAC CAROSABIL DIN MATERIAL COMPOZIT, PENTRU CĂMIN DE VANE/VIZITARE
08-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CAPAC CAROSABIL DIN FONTĂ DUCTILĂ, PENTRU CĂMIN DE VANE/VIZITARE
09-SPECIFICAŢII TEHNICE  – PIESĂ RACORD DIN PVC-U
10-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CĂMIN RACORD DIN PVC-U
11-SPECIFICAŢII TEHNICE  – PIESE DE LEGĂTURĂ SUDABILE DIN POLIETILENĂ
12-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONDUCTE DIN PAFSIN, PENTRU REŢEAUA DE CANALIZARE GRAVITAŢIONALĂ
13-SPECIFICAŢII TEHNICE  – ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICĂ, DREPT
14-SPECIFICAŢII TEHNICE  – VANĂ SERTAR PANĂ
15-SPECIFICAŢII TEHNICE  – VANĂ FLUTURE DUBLU EXCENTRIC
16-SPECIFICAŢII TEHNICE  – VANĂ SERTAR COMBI
17-SPECIFICAŢII TEHNICE  – REGULATOR PRESIUNE
18-SPECIFICAŢII TEHNICE  – HIDRANT SUPRATERAN
19-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CUPLAJ DE LARGĂ TOLERANŢĂ
20-SPECIFICAŢII TEHNICE  – VANĂ AERISIRE-DEZAERISIRE
21-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CĂMIN BRANŞAMENT SUPRATERAN, MONOBLOC, COMPLET ECHIPAT
22-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CĂMIN BRANŞAMENT SUBTERAN, MONOBLOC, COMPLET ECHIPAT
23-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CĂMIN BRANŞAMENT SUBTERAN, DIN PE, DN1000mm, PARŢIAL ECHIPAT
24-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CĂMIN BRANŞAMENT SUBTERAN, DIN PE, DN500mm, PARŢIAL ECHIPAT
25-SPECIFICAŢII TEHNICE  – MODUL EMITĂŢOR RADIO, TIP 1, PENTRU ECHIPAREA CONTOARELOR
26-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONTOR MECANIC, TIP 1, DE APĂ RECE, Dn 15 – 40mm
27-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONTOR TIP 1, INTELIGENT,  DE APĂ RECE, Dn 15 – 40mm
28-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONTOR TIP 1, INTELIGENT, DE APĂ RECE, Dn 50 – 150mm
29-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONTOR MECANIC, TIP 1, DE APĂ RECE, Dn 50 – 150mm
30-SPECIFICAŢII TEHNICE  – MODUL EMIȚĂTOR RADIO, TIP 2, PENTRU ECHIPAREA CONTOARELOR
31-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONTOR MECANIC, TIP 2, DE APĂ RECE, Dn 15 – 40mm
32-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONTOR  TIP 2, INTELIGENT, DE APĂ RECE, Dn 15 – 40mm
33-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONTOR TIP 2, INTELIGENT, DE APĂ RECE, Dn 50 – 150mm
34-SPECIFICAŢII TEHNICE  – CONTOR MECANIC, TIP 2, DE APĂ RECE, Dn 50 – 150mm
35-SPECIFICAŢII TEHNICE  – ECHIPAMENT DE TELECITIRE CONTOARE APĂ INTELIGENTE ȘI MODULE RADIO CONTOARE DE APĂ