Lucrările de extindere rețele apă/canal, lucrări de branșament apă/racorduri canal și lucrări de separare în rețelele administrate de Compania Apa Brașov SA sunt executate de către societăți comerciale/ persoane fizice autorizate agreate de către Companie.

Branșarea

Executarea lucrărilor de branșare la sistemul de alimentare cu apă, respectiv racordarea la sistemul public de canalizare, presupune parcurgerea obligatorie a 7 etape. Lucrările pot fi efectuate doar după obținerea avizului de branșare / racordare definitiv.

 1. Obţinerea autorizaţiei de săpătură de la primărie
 2. Alegerea unei firme agreate pentru executarea lucrării
 3. Anunţarea începerii lucrării de branșare / racordare.

  Descarcă cerere

  Anunțul se va face cu minimum două zile lucrătoare, înainte de începerea lucrării. Formularul pentru anunțarea începerii lucrărilor, împreună cu Autorizația de Construire și Aprobarea de săpătură, vor fi transmise pe adresa clienti@apabrasov.ro

 4. Execuţia lucrării
 5. Achiziționare și montare/sigilare contor. Indiferent de la cine este achiziționat contorul (conform indicațiilor in avizul definitiv), montarea și sigilarea acestuia  se efectuează numai de către Compania Apa Brașov, la recepția lucrării. (Contract Achiziționare și montare/sigilare contor) Descarcă formular
 6. Recepţia lucrării. Cererea pentru efectuarea recepției lucrării de branșare se poate înregistra doar după achitarea contorului (dacă este cazul) și/sau a taxelor de montare și sigilare. Cererea va fi transmisă pe adresa clienti@apabrasov.ro

  Descarcă cerere recepție Brașov / Descarcă cerere recepție – Alte localități

 7. Semnarea contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă/canalizare

Separarea

Executarea lucrărilor de separare a alimentării cu apă (pentru condominii cu mai mulți proprietari având curți comune) presupune parcurgerea obligatorie a 5 etape. Lucrările pot fi efectuate doar după obținerea avizului de separare definitiv.

 1. Alegerea unei firme agreate pentru executarea lucrării (vezi mai sus Listă executanți)
 2. Execuţia lucrării
 3. Achiziționare și montare/sigilare contor. Indiferent de la cine este achiziționat contorul (conform indicațiilor din avizul definitiv), montarea și sigilarea acestuia  se efectuează numai de către Compania Apa Brașov, la recepția lucrării. (Contract Achizitionare și montare/sigilare contor) Descarcă formular
 4. Recepţia lucrării. Cererea pentru efectuarea recepției lucrării de separare se poate înregistra doar după achitarea contorului (dacă este cazul) și/sau a taxelor de montare și sigilare. Descarcă cerere
  Cererea va fi transmisă pe adresa clienti@apabrasov.ro
 5. Semnarea contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă/canalizare.