Căminul de racord este ultima componentă a reţelei publice de canalizare şi cea care delimitează reţeaua publică de canalizare de instalaţia interioară a clientului.

Căminul de racord este primul cămin de vizitare, vizibil şi accesibil, de pe reţeaua publică de canalizare, amplasat pe domeniul public sau privat.

Căminele care nu sunt legate direct la reţeaua publică de canalizare, ci doar la căminul de racord, sunt cămine de vizitare şi fac parte din reţeaua interioară a imobilului.

Clientul are obligaţia de a întreţine şi repara instalaţia interioară de canalizare până la căminul de racord.

Cazul 1 – Imobile conectate la un singur cămin de racord

Utilizatorii sunt deserviţi de un singur racord de canalizare (culoare galbenă) legat direct la reţeaua publică de canalizare. Celălalt cămin (culoare albastră) este doar un cămin de vizitare şi face parte din reţeaua interioară a imobilelor.

Cazul 2 – Imobile tip condominiu, în care scările de bloc au acelaşi număr

În acest caz, avem două situaţii distincte, după cum urmează:

a) fiecare scară a blocului are cămin de vizitare propriu; căminele  comunică între ele până la căminul de racord care este direct legat la reţeaua publică de canalizare

b) căminul de racord este unul dintre căminele de vizitare ale scărilor, legat direct la reţeaua publică de canalizare

Cazul 3 – Imobile tip condominiu, în care scările de bloc au numere diferite

În acest caz, toate căminele de vizitare sunt cămine de racord şi fac parte din reţeaua publică de canalizare.