O problemă de mare interes pentru proprietarii şi chiriaşii apartamentelor din imobilele de tip condominiu este legată de repartiţia consumului de apă înregistrat de contoarelor de branşament.  În urma unor studii efectuate de operatori de apă din România şi străinătate,  în condominii contorizate integral, diferenţa dintre cantităţile înregistrate de contorul de branşament şi suma cantităţilor înregistrate de repartitoarele de costuri este cuprinsă între 30 – 50%, în majoritatea cazurilor.

Cauzele care pot determina diferenţa între consumul înregistrat de contorul de branşament şi suma consumurilor înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente sunt următoarele: diferenţele de clasă de precizie, montajul greşit al repartitoarelor, lipsa verificărilor metrologice periodice, consumul fraudulos de apă, datele diferite de citire a contoarelor, explicate mai jos.

Diferenţele de clasă de precizie

În funcţie de acurateţea cu care este măsurat volumul de apă, există patru clase de precizie, numite A, B, C sau D. Cea mai bună clasă este D, iar cea mai slabă este A. Cele mai multe contoare de branşament sunt de clasă superioară C sau D, cu un debit de pornire mai mic decât al repartitoarelor din apartamente. În consecinţă, pierderile de apă din reţeaua interioară a imobilelor cauzate de defecţiuni ale robinetelor, vaselor de toaletă, armăturilor, coloanelor interioare, conductelor, nu sunt înregistrate de repartitoare, dar apar pe contorul de branşament.

O picătură de apă are un volum de 0,25 ml. Astfel, se poate calcula volumul de apă neînregistrat care tranzitează repartitorul, pentru un robinet / vas de toaletă care nu este etanş:

  • 1 picătură / secundă produce o pierdere de 650 litri / lună
  • un fir de apă cu grosimea de 1mm produce o pierdere de 6.500 litri / lună
Contor clasa de precizie A - montaj vertical

Montajul greşit al repartitoarelor

Producătorii garantează şi inscripţionează clasa de precizie a contorului în funcţie de poziţia de montaj. Aceasta afectează ireversibil caracteristicile constructive ale contorului, prin uzura pronunţată a pieselor aflate în mişcare, cu influenţă majoră asupra debitului de pornire.

Astfel, orice contor care are o clasă de precizie menţionată pentru montaj orizontal, trece într-o clasă inferioară la orice altă poziție de montaj. Acest lucru înseamnă creşterea debitului de pornire al contorului.

Contor clasa de precizie B - montaj orizontal

Lipsa verificărilor metrologice periodice

În timp, contoarele de apă sunt supuse uzurii şi implicit decalibrării. În plus, depunerea sărurilor de calciu şi magneziu din apă duce la mărirea erorilor de înregistrare ale contoarelor. De aceea, este necesară verificarea metrologică a contoarelor, la termenul prescris de producător.

Consumul fraudulos de apă

Există locatari care, prin diferite metode utilizează apă fără a se înregistra cu acest consum. Câteva din aceste metode sunt: modificările abuzive ale instalaţiei interioare la montajul maşinilor de spălat, fraudarea contoarelor cu cuplaj magnetic, defectarea intenţionată şi/sau menţinerea în instalaţii a contoarelor blocate sau cu perioada de valabilitate metrologică depăşită, colectarea apei în vană în regim de funcţionare a robinetului sub limita debitului minim de pornire a repartitorului.

Datele diferite de citire a contoarelor

În acest caz, diferenţele apar din cauza decalajului calendaristic dintre data citirii contorului de branşament şi cea a citirii repartitoarelor de costuri din apartament. De aceea, recomandăm ca citirile repartitoarelor să fie făcute în aceeaşi zi cu citirea contorului de branşament