Aceste tip de contor este denumit repartitor de costuri – ,,aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, în scopul indivizualizării consumurilor şi repartizării pe proprietăţi / apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului”, în Legea nr.241/2006 (legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare), art.3, lit.j.  

Compania Apa Braşov nu citeşte repartitoarele de costuri din imobilele tip condominiu.

Facturarea consumului de apă pentru aceste imobile se face în funcţie de înregistrările contorului de branşament, iar repartizarea costurilor pe fiecare apartament este responsabilitatea titularului de factură sau asociaţiei de locatari.

Spre deosebire de contorul de branşament, la repartitorul de costuri cifrele sunt despărţite de virgulă. Indexul citit la contorul din imagine este 1,157. Cele trei cifre de după virgulă sunt subdiviziuni ale unităţii de măsură (metru cub).

Contor de apartament