Servicii de furnizare Apă Potabilă și de Canalizare

Tarifele serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare ape uzate, începând cu 01 ianuarie 2024, avizate de ANRSCUP prin Decizia nr.186/06.12.2023:

Localități Tarif Populație
lei/m3 cu TVA inclus
Tarif Restul Consumatorilor
lei/m3 fără TVA
Brașov, Rupea, Hărman, Sânpetru, Săcele, Ghimbav, Bod, Hălchiu, Apața, Prejmer, Hoghiz, Homorod, Codlea, Racoș-Mateiaș, Poiana Brașov 7,66 7,03
Tărlungeni 0,84
Servicii de canalizare și epurare ape uzate Tarif Populație
lei/m3 cu TVA inclus
Tarif Restul Consumatorilor
lei/m3 fără TVA
Brașov, Poiana Brașov, Rupea, Hărman, Sânpetru, Ghimbav, Hălchiu, Săcele, Prejmer, Bod, Codlea 5,62 5,16
Pentru agenții economici cu surse proprii 5,16
Râșnov, Cristian 2,43
Tarifele serviciilor Companiei Apa Brașov S.A. sunt avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov în conformitate cu legislația în vigoare și contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Conform clasamentului de pe site-ul ANRSC referitor la tarifele de apă și canal aplicate de operatorii regionali,

Compania APA Brașov S.A.

se situează pe locul 35* din 47.


Tarife Apă Potabilă+Canalizare+Epurare     

Tarife Apă Potabilă   

Tarife Canalizare+Epurare

*Data raportare 01 mai 2024

Alte Servicii

Denumire Tarif Tarif cu TVA inclus
Vidanjare cu autospecială <2 mc 280 lei/cursa
Vidanjare cu autospecială între 3-7 mc 490 lei/cursa
Vidanjare cu autospecială între 8-12 mc 660 lei/cursa
Preluarea-transportul-epurarea apelor uzate menajere vidanjate: încarcare predominant CCOCr, CBO5, MTS, Reziduu uscat la 1050 Celsius 20 lei/mc
Preluarea-transportul-epurarea apelor uzate menajere vidanjate: încarcare predominant în S2-, NH4+, NO2, NO3, PT 38 lei/mc
Desfundare canale nevizitabile cu autospecială cu jet de apă sub presiune (*Minim 1 oră, următoarele ore facturate din 30 în 30 minute) 500 lei/oră
Desfundare manuală canale nevizitabile, cu lungime 20m; pentru canale >20m se va adăuga un tarif de 50 lei/20m) 160 lei/20 m
Spălare manuală cămin vizitare cu jet de apă sub presiune 140 lei/cămin
Deplasare autospecială desfundare canal Brașov 8,0 lei/km
Deplasare autovidanjoare <2 mc 5,0 lei/km
Deplasare autovidanjoare între 3-7 mc 7,0 lei/km
Deplasare în alte localități autocurățitoare canal 8,0 lei/km
Denumire Tarif Tarif cu TVA inclus
Detectare traseu conducte apă 561,00 lei/cursa
Detectare pierderi apă 701,00 lei/cursa
Control reţele canalizare cu camera TV (până la 85m lungime) 622,00 lei/cursa
Control reţele canalizare cu camera TV (pentru ceea ce depășește norma de 85m  lungime) 4,00 lei/m
Nr. crt. Denumire Documentație Tarif cu TVA inclus
1. Breviar de calcul 85 lei
2. Proiect pentru separare consum apă 840 lei
3. Proiect pentru branșament apă 840 lei
4. Proiect pentru racord canalizare 840 lei
5. Proiect pentru branșament la rețeaua de apă și de racordare la rețeaua de canalizare 1260 lei
6. Proiect pentru extindere sau deviere rețea apă/canalizare Deviz
Denumire Aviz Tarif cu TVA inclus
Emitere/eliberare aviz de principiu branșament apă și racord canalizare 360 lei
Informare debit incendiu rețea publică 360 lei
Emitere/eliberare  aviz de principiu suplimentare debit 360 lei
Emitere/eliberare aviz traseu rețele 360 lei
Emitere/eliberare aviz de branșare/separare definitiv 360 lei
Prelungire valabilitate aviz, fără schimbare de soluție  200 lei

Pentru clienții Companiei Apa Brașov S.A., în cazul reclamațiilor sau la cerere, se execută verificarea contoarelor pe baza unui contract de prestări servicii conform următoarelor tarife:

Diametru Contor Verificare metrologică (Tarif cu TVA inclus)
Dn 15-25mm* 100 lei
Dn 32-40mm* 120 lei
Dn 50mm* 170 lei
Dn 65-80mm tarif laborator extern**
Dn 100-125mm tarif laborator extern**

*Pentru dimensiunile specificate verificarea contoarelor se face în locația din Str. Crișana nr.3 pe baza unui contract de prestări servicii.
**Tarifele aplicate sunt cele ale laboratoarelor externe care execută verificări metrologice pentru contoare cu diametre >50mm.

Denumire servicii privind contoare Tarif cu TVA inclus
Demontare/remontare Dn=15-50mm (cu racorduri) pentru verificare la cerere (transport inclus) 210,00 lei
Demontare/remontare Dn>50mm (cu flanșe) pentru verificare la cerere (transport inclus) 330,00 lei
Debranșare/rebranșare Dn=15-50mm (cu racorduri) pentru neplată 210,00 lei
Debranșare/rebranșare Dn>50mm (cu flanșe) pentru neplată 330,00 lei
Taxă debranșare/rebranșare în zona pavată – direct din rețeaua de apă 1190,00 lei
Taxă debranșare/rebranșare în zona verde – direct din rețeaua de apă 880,00 lei
Taxă resigilare contoare 50,00 lei
Taxa deplasare buldoexcavator pentru debranșare 270,00 lei/ oră
Taxă recepție separare branșament la a 2-a și următoarele deplasări

în cazul lucrărilor neconforme

100,00 lei/ deplasare
Tarif pe bază de deviz pentru debranșarea/rebranșarea consumatorilor direct din/la rețeaua de alimentare cu apă, prin intervenție în zone de alt tip decât cele de mai sus; în cazul în care intervenția din teren necesită materiale a căror valoare însumată este mai mare decât 50% din valoarea unuia dintre tarifele de mai sus, costul final pentru debranșare/rebranșare se stabilește pe bază de deviz. Valoare în lei stabilită pe bază de deviz
Diametru
Contor
Contoare mecanice 
(Preț cu TVA inclus)
Contoare electronice 
(Preț cu TVA inclus)
DN 15 125 lei 857 lei
DN 20 130 lei 920 lei
DN 25 265 lei 2.056 lei
DN 32 272 lei 2.192 lei
DN 40 773 lei 2.606 lei
DN 50 3.020 lei
DN 65 3.070 lei
DN 80 3.106 lei
DN 100 2.990 lei
Diametru
Contor
Servicii montare și sigilare contoare noi* 
(Tarif cu TVA inclus)
DN 15 – DN 40 210 lei
DN 50 – DN 100 330 lei
Prețul de comercializare al contoarelor este: prețul de achiziție +20% (cheltuieli aprovizionare, transport și depozitare) + TVA

*Serviciile pentru montare și sigilare contoare noi se fac în baza unei cereri a utilizatorului.

Denumire tarif analize ape uzate Tarif cu TVA inclus
Taxă pentru recoltarea din rețele a probelor de apă uzată 80 lei/recoltare
Ape reziduale – conținut de sulfuri 90 lei
Ape reziduale – conținut de sulfati 110 lei
Ape reziduale – conținut de cloruri 70 lei
Ape reziduale – detergenți anionactivi biodegradabili 100 lei
Ape reziduale – conținutul de Fier Total 120 lei
Ape reziduale – conținutul de Crom hexavalent 90 lei
Ape reziduale – conținutul de Crom total 130 lei
Ape reziduale – conținutul de Zinc 120 lei
Ape reziduale – conținutul de Nichel 120 lei
Ape reziduale – PH 50 lei
Ape reziduale – conținutul de Cadmiu 110 lei
Ape reziduale – conținutul de Cupru 110 lei
Ape reziduale – conținutul de Plumb 110 lei
Ape reziduale – conținutul de mangan 110 lei
Ape reziduale – conținutul de cianuri 120 lei
Ape reziduale – conținutul de compuși fenolici 70 lei
Ape reziduale – conținutul de fosfor 80 lei
Ape reziduale – conținutul de azotați 80 lei
Ape reziduale – conținutul de nitriți (azotiți) 80 lei
Ape reziduale – determinarea umidității, a substanțelor uscate, a pierderilor la calcinare și a substanțelor minerale la nămol 70 lei
Ape reziduale – oxigen dizolvat în apă 70 lei
Ape reziduale – consum chimic de oxigen 100 lei
Ape reziduale – consum biochimic de oxigen 130 lei
Ape reziduale – materii totale în suspensie 70 lei
Ape reziduale – rezidul filtrabil la 105 grade 90 lei
Ape reziduale – substanțe extractibile cu solvenți 130 lei
Ape reziduale – conținut de azot amoniacal 80 lei
Ape reziduale – conținutul de azot total 90 lei

Pentru terți, în baza unei comenzi, Laboratorul Apă Potabilă execută analize fizico-chimice și microbiologice la următorii indicatori de calitate:

Denumire analiză Tarif cu TVA inclus
I. Tarife pentru analize de specialitate
1. Determinare conţinut  clor liber 52 lei
2. Determinare conţinut amoniac 57 lei
3. Determinare suma Ca + Mg (duritate) 51 lei
4. Determinare conţinut nitriți 55 lei
5. Determinare conţinut cloruri 61 lei
6. Determinare indice de permanganat 48 lei
7. Determinare conţinut aluminiu 59 lei
8. Determinare conductivitate electrică 41 lei
9. Determinare pH 41 lei
10. Determinare turbiditate 36 lei
11. Determinare Escherichia coli (E.coli) 84 lei
12. Determinare număr de colonii ce se dezvoltă la 37° C 59 lei
13. Determinare număr de colonii ce se dezvolta la 22° C 59 lei
14. Determinare Bacterii coliforme 69 lei
15. Determinare Enterococi intestinali 79 lei
16. Pregătire probe 20 lei/probă
17. Determinare clor total 55 lei
18. Determinare Clostridium Perfringens 124 lei
19. Determinare culoare 47 lei
20. Determinare conţinut nitraţi 53 lei
II. Tarif pentru recoltarea probelor pentru analizele de la pct. I:
În interiorul municipiului Braşov 72 lei/recoltare
În afara municipiului Braşov, se calculează distanţa oficială dus-întors de la sediul laboratorului la punctul de recoltare  3 lei/km
Acord pentru preluarea și deversarea apelor uzate Tarif cu TVA inclus
pentru un număr de până la 10 cămine 244,00 lei
pentru un număr cuprins între 11-20 cămine 360,00 lei
pentru un număr cuprins între 21-50 cămine 487,00 lei
pentru un număr cuprins între 51-100 cămine 611,00 lei
pentru un număr mai mare de 100 cămine 854,00 lei
Prestare serviciu de preluare și prelucrare a zerului Tarif cu TVA inclus
preluare și prelucrare a zerului adus de către terți la Stația de Epurare Brașov 58 lei

Canalizare / Vidanjare

Solicita serviciul de desfundare canalizare / vidanjare!

Descarcă Cerere
Servicii laborator ape uzate

Comanda Analiza Apei

Comanda Analiza Apei

Tipareste formular