Servicii de furnizare Apă Potabilă și de Canalizare

Tarifele serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare ape uzate, începând cu 01 august 2021, avizate de ANRSCUP prin Decizia nr.82/03.06.2021 și aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Apei din județul Brașov prin Decizia nr.40/27.07.2021, sunt următoarele:

Localități Tarif Populație
lei/m3 cu TVA inclus
Tarif Restul Consumatorilor
lei/m3 fără TVA
Poiana Brașov 4,61 6,28
Tărlungeni 0,65
Brașov, Rupea, Hărman, Sânpetru, Săcele, Ghimbav, Bod, Hălchiu, Apața, Prejmer, Hoghiz, Homorod, Codlea, Racoș-Mateiaș 4,61 4,23
Servicii de canalizare și epurare ape uzate Tarif Populație
lei/m3 cu TVA inclus
Tarif Restul Consumatorilor
lei/m3 fără TVA
Pentru agenții economici cu surse proprii 3,88
Brașov, Poiana Brașov, Rupea, Hărman, Sânpetru, Ghimbav, Hălchiu, Săcele, Prejmer, Bod, Codlea 3,17 2,91
Râșnov, Cristian 1,86
Tarifele serviciilor Companiei Apa Brașov S.A. sunt avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov în conformitate cu legislația în vigoare și contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Alte Servicii

Denumire Tarif Tarif cu TVA inclus
Vidanjare cu autospecială <2mc 180 lei/cursa
Vidanjare cu autospecială între 3-7mc 320 lei/cursa
Vidanjare cu autospecială între 8-12mc 550 lei/cursa
Preluarea-transportul-epurarea apelor uzate menajere vidanjate: încarcare predominant CCOCr, CBO5, MTS, Reziduu uscat la 1050 Celsius 16 lei/mc
Preluarea-transportul-epurarea apelor uzate menajere vidanjate: încarcare predominant în S2-, NH4+, NO2, NO3, PT 30 lei/mc
Desfundare canale nevizitabile cu autospecială cu jet de apă sub presiune (*Minim 1 oră, următoarele ore facturate din 30 în 30 minute) 350 lei/oră
Desfundare manuală canale nevizitabile, cu lungime <20m 125 lei/canal
Spălare manuală cămin vizitare cu jet de apă sub presiune 90 lei/cămin
Deplasare autospecială desfundare canal Brașov 6,5 lei
Deplasare autovidanjoare <2mc 3,7 lei
Deplasare autovidanjoare între 3-7mc 6,0 lei
Deplasare în alte localități autocurățitoare canal 6,5 lei
Denumire Tarif Tarif cu TVA inclus
Detectare traseu conducte apă 460,01 lei/cursa
Detectare pierderi apă 575,00 lei/cursa
Control reţele canalizare cu camera TV (pana la 85m lungime) 510,01 lei/cursa
Control reţele canalizare cu camera TV (pentru ceea ce depaseste norma de 85m  lungime) 3,01 lei/m
Nr. crt. Denumire Documentație Tarif cu TVA inclus
1. Breviar de calcul 50 lei
2. Proiect pentru separare consum apă 500 lei
3. Proiect pentru branșament apă 500 lei
4. Proiect pentru racord canalizare 500 lei
5. Proiect pentru branșament la rețeaua de apă și de racordare la rețeaua de canalizare 700 lei
6. Proiect pentru extindere sau deviere rețea apă/canalizare Deviz
Denumire Aviz Tarif cu TVA inclus
Emitere/eliberare aviz de principiu branșament apă și racord canalizare 250 lei
Informare debit incendiu rețea publică 250 lei
Emitere/eliberare  aviz de principiu suplimentare debit 250 lei
Emitere/eliberare aviz traseu rețele 250 lei
Emitere/eliberare aviz de branșare/separare definitiv 250 lei
Prelungire valabilitate aviz, fără schimbare de soluție  115 lei

Pentru clienții Companiei Apa Brașov S.A., în cazul reclamațiilor sau la cerere, se execută verificarea contoarelor pe baza unui contract de prestări servicii conform următoarelor tarife:

Diametru Contor Verificare metrologică (Tarif cu TVA inclus)
Dn 15-25mm* 40 lei
Dn 32-40mm* 50 lei
Dn 50mm* 90 lei
Dn 65-80mm tarif laborator extern**
Dn 100-125mm tarif laborator extern**

*Pentru dimensiunile specificate verificarea contoarelor se face în locația din Str. Crișana nr.3 pe baza unui contract de prestări servicii.
**Tarifele aplicate sunt cele ale laboratoarelor externe care execută verificări metrologice pentru contoare cu diametre >50mm.

Denumire servicii privind contoare Tarif cu TVA inclus
Demontare/remontare Dn=15-50mm (cu racorduri) pentru verificare la cerere (transport inclus) 150,00 lei
Demontare/remontare Dn>50mm (cu flanșe) pentru verificare la cerere (transport inclus) 250,00 lei
Debranșare/rebranșare Dn=15-50mm (cu racorduri) 150,00 lei
Debranșare/rebranșare Dn>50mm (cu flanșe) 250,00 lei
Taxă debranșare/rebranșare în zona pavată – direct din rețeaua de apă 852,84 lei
Taxă debranșare/rebranșare în zona verde – direct din rețeaua de apă 723,91 lei
Taxă resigilare contoare 29,75 lei
Taxa deplasare buldoexcavator pentru debranșare 99,16 lei/ deplasare
Taxă recepție separare branșament la a 2-a și următoarele deplasări

în cazul lucrărilor neconforme

59,50 lei/ deplasare
Tarif pe bază de deviz pentru debranșarea/rebranșarea consumatorilor direct din/la rețeaua de alimentare cu apă, prin intervenție în zone de alt tip decât cele de mai sus; în cazul în care intervenția din teren necesită materiale a căror valoare însumată este mai mare decât 50% din valoarea unuia dintre tarifele de mai sus, costul final pentru debranșare/rebranșare se stabilește pe bază de deviz. Valoare în lei stabilită pe bază de deviz
Diametru
Contor
Contoare mecanice 
(Preț cu TVA inclus)
Contoare mecanice cu modul radio 
(Preț cu TVA inclus)
Contoare electronice 
(Preț cu TVA inclus)
DN 15 160 lei 495 lei 725 lei
DN 20 170 lei 500 lei 770 lei
DN 25 320 lei 650 lei 1.685 lei
DN 32 345 lei 680 lei 1.800 lei
DN 40 690 lei 1.025 lei 2.150 lei
DN 50 2.580 lei
DN 65 2.620 lei
DN 80 2.650 lei
DN 100 2.700 lei
Diametru
Contor
Servicii montare și sigilare contoare noi* 
(Tarif cu TVA inclus)
DN 15 – DN 40 150 lei
DN 50 – DN 100 250 lei

*Serviciile pentru montare și sigilare contoare noi se fac în baza unei cereri a utilizatorului.

Denumire tarif analize ape uzate Tarif cu TVA inclus
Taxă pentru recoltarea din rețele a probelor de apă uzată 65 lei
Ape reziduale – conținut de sulfuri 65 lei
Ape reziduale – conținut de sulfati 85 lei
Ape reziduale – conținut de cloruri 55 lei
Ape reziduale – detergenți anionactivi biodegradabili 80 lei
Ape reziduale – conținutul de Fier Total 90 lei
Ape reziduale – conținutul de Crom hexavalent 75 lei
Ape reziduale – conținutul de Crom total 100 lei
Ape reziduale – conținutul de Zinc 90 lei
Ape reziduale – conținutul de Nichel 90 lei
Ape reziduale – PH 35 lei
Ape reziduale – conținutul de Cadmiu 85 lei
Ape reziduale – conținutul de Cupru 90 lei
Ape reziduale – conținutul de Plumb 90 lei
Ape reziduale – conținutul de mangan 90 lei
Ape reziduale – conținutul de cianuri 96 lei
Ape reziduale – conținutul de compuși fenolici 50 lei
Ape reziduale – conținutul de fosfor 55 lei
Ape reziduale – conținutul de azotați 65 lei
Ape reziduale – conținutul de nitriți (azotiți) 60 lei
Ape reziduale – determinarea umidității, a substanțelor uscate, a pierderilor la calcinare și a substanțelor minerale la nămol 45 lei
Ape reziduale – oxigen dizolvat în apă 50 lei
Ape reziduale – consum chimic de oxigen 75 lei
Ape reziduale – consum biochimic de oxigen 100 lei
Ape reziduale – materii totale în suspensie 55 lei
Ape reziduale – rezidul filtrabil la 105 grade 65 lei
Ape reziduale – substanțe extractibile cu solvenți 105 lei
Ape reziduale – conținut de azot amoniacal 60 lei
Ape reziduale – conținutul de azot total 65 lei

Pentru terți, în baza unei comenzi, Laboratorul Apă Potabilă execută analize fizico-chimice și microbiologice la următorii indicatori de calitate:

Denumire analiză Tarif cu TVA inclus
I. Tarife pentru analize de specialitate
1. Determinare conţinut  clor liber 24 lei
2. Determinare conţinut amoniac 50 lei
3. Determinare suma Ca + Mg (duritate) 30 lei
4. Determinare conţinut nitriti 32 lei
5. Determinare conţinut cloruri 39 lei
6. Determinare indice de permanganat 30 lei
7. Determinare conţinut aluminiu 39 lei
8. Determinare conductivitate electrică 20 lei
9. Determinare pH 20 lei
10. Determinare turbiditate 20 lei
11. Determinare Escherichia coli (E.coli) 34 lei
12. Determinare număr de colonii ce se dezvoltă la 37° C 25 lei
13. Determinare număr de colonii ce se dezvolta la 22° C 25 lei
14. Determinare Bacterii coliforme 30 lei
15. Determinare Enterococi intestinali 28 lei
16. Pregătire probe 18 lei
17. Determinare clor total 27 lei
18. Determinare Clostridium Perfringens 53 lei
19. Determinare culoare 31 lei
20. Determinare conţinut nitraţi 41 lei
II. Tarif pentru recoltarea probelor pentru analizele de la pct. I:
În interiorul municipiului Braşov 65 lei
În afara municipiului Braşov, se calculează distanţa oficială dus-întors de la sediul laboratorului la punctul de recoltare  2 lei/km
Acord pentru preluarea și deversarea apelor uzate Tarif cu TVA inclus
pentru un număr de până la 10 cămine 200,31 lei
pentru un număr cuprins între 11-20 cămine 299,49 lei
pentru un număr cuprins între 21-50 cămine 399,64 lei
pentru un număr cuprins între 51-100 cămine 500,79 lei
pentru un număr mai mare de 100 cămine 700,11 lei
Prestare serviciu de preluare și prelucrare a zerului Tarif cu TVA inclus
preluare și prelucrare a zerului adus de către terți la Stația de Epurare Brașov 23,98 lei

Canalizare / Vidanjare

Solicita serviciul de desfundare canalizare / vidanjare!

Descarcă Cerere
Servicii laborator ape uzate

Comanda Analiza Apei

Comanda Analiza Apei

Tipareste formular