Contorul de branşament este aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament între două vane – robinete la limita proprietăţii utilizatorului şi reprezintă ultima componentă a reţelei publice de distribuţie, în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată, în vederea facturării.

Contorul montat pe branşamentul de apă este verificat, gratuit, în Laboratorul Metrologic al Companiei, conform legislaţiei în vigoare, o dată la maximum 7 ani.

În situaţia în care căminul de branşament se află pe proprietatea sa, clientul are obligaţia de a proteja contorul şi de a permite accesul reprezentanţilor Companiei pentru citire şi intervenţie.

Compania Apa are în administrare peste 40.000 de contoare în aria sa de operare. Aproximativ 22.000 de bucăţi sunt montate în Braşov, dintre care 7.000 sunt contoare cu telecitire, iar 1.850 sunt electronice. În anul 2019, prin programul de investiţii al Companiei, vor fi înlocuite 4.200 de contoare existente cu 3.500 de contoare cu telecitire şi 700 de contoare electronice.

Cum se citeşte indexul contorului?

Indexul este format din cifrele înscrise în cadran şi reprezintă un număr întreg, fără subdiviziuni. Unitatea de masură este metrul cub.

Spre exemplu, indexul citit pentru contorul din imagine este 5900.