Calitatea apei potabile este verificată în conformitate cu standardele internaţionale de metodă, iar caracteristicile de potabilitate corespund legislaţiei naţionale în vigoare, care este în concordanţă cu cerinţele Directivei Cadru 98 / 83 / EC / 1998 a Consiliului Uniunii Europene privind calitatea apei potabile; se utilizează aparatura de laborator omologată, performantă.

Calitatea apei furnizate, metodele de analiză, valorile admise pentru parametri şi programele de monitorizare a apei potabile trebuie să fie în conformitate cu O.G. nr.7/ 28.01.2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele sanitare în vigoare.

Laboratorul Apa Potabilă are ca domeniu de activitate monitorizarea de control al calităţii apei potabile distribuite în reţeaua de distribuţie a Companiei Apa Braşov S.A.

Harta Puncte Prelucrare Brasov

Scopul acestei monitorizări este de a furniza informaţii despre:

  • calitatea apei potabile produse şi distribuite prin reţea consumului populaţiei,
  • eficienţa tehnologiei de tratare a apei,
  • menţinerea calităţii apei potabile în domeniul valorilor parametrilor stabiliţi prin lege.

Locul de unde se prelevează probe de apă în vederea analizelor de laborator este:

  • căminul de branşament, pentru apa potabilă;
  • căminul de racord, pentru apa uzată menajeră /industrială;
  • intrarea în staţia de epurare sau instalaţia de preepurare, pentru apa uzată menajeră /industrială;
  • ieşirea din staţia de epurare sau instalaţia de preepurare, pentru apa uzată menajeră /industrială.

Compania Apa Braşov S.A. se asigură să monitorizeze foarte strict calitatea apei potabile, care trebuie să îndeplinească cerinţele sanitare şi de igienă ale normelor în vigoare.