Laboratorul de proces din cadrul Uzinei de Apă este structurat pe trei componente:

  1. Laboratorul de determinări fizico-chimice în care se execută analize complete în fiecare fază a procesului tehnologic de tratare, atât pentru apa brută preluată cât şi pentru cea rezultată după tratare. Analizele care se execută în acest laborator sunt: turbiditatea, clorul liber şi total, aluminiul rezidual, substantele organice, duritatea temporară şi totală, oxigenul, ph-ul, TDS-ul, conductivitatea, amoniul, azotiţii.
  2. Laboratorul de determinări microbiologice în care se execută analize microbiologice complete în toate fazele procesului tehnologic. Analizele care se execută sunt: coliformi totali, coloformi fecali, streptococi totali, streptococi fecali, germeni.
  3. Laboratorul de determinări biologice în care se execută analize biologice complete în faza de tratare a apei, necesare pentru determinarea sestonului, determinarea calitativă şi cantitativă a fitoplanctonului şi a zooplanctonului.

Analizele specifice efectuate în laboratoare, sunt evidenţiate în registre de urmărire şi transmise Direcţiei de Sănătate Publică, la sfârşitul fiecarei luni.