Cadrul legal în care funcţionează Compania Apa Braşov S.A.:

  • LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificări şi completări ulterioare;
  • LEGEA nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificări şi completări ulterioare;
  • ORDIN nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
  • ORDIN nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
  • ORDIN nr. 29 din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;
  • ORDIN nr. 92 din 16 februarie 2007 pentru aprobarea Normei privind unele măsuri de informare a consumatorilor, persoanelor fizice, de către operatorii economici prestatori de servicii în cadrul contractelor preformulate folosite de către aceştia;
  • Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr. 2 din 25 septembrie 2008.
  • Legea 31/1990 privind societăţile comerciale.