Responsabilitatea socială reprezintă, pentru noi, o cultură de afaceri care include etica de afaceri, drepturile clienţilor, echitatea economică şi socială, utilizarea de tehnologii cu impact cât mai mic asupra mediului, tratarea justă a angajaţilor, relaţii transparente cu autorităţile publice, integritate morală şi investiţii în comunitate.

În acest sens, ne ghidăm activitatea după următoarele principii:

  • Comportament etic
  • Protejarea intereselor părţilor implicate
  • Respectarea prevederilor legale
  • Respectarea standardelor de conduită internaţionale
  • Respectarea drepturilor omului

Principalele obiective ale strategiei noastre sunt:

  • reducerea impactului negativ al activităţilor noastre asupra mediului şi conservarea resurselor naturale
  • dezvoltarea angajaţilor şi a comunităţilor
  • menţinerea unei stări bune de sănătate utilizatorilor și a angajaților
  • dezvoltarea abilităților și creşterea diversităţii (de gen, religie, etnie sau provenienţă socială).

Acţiunile şi iniţiativele noastre sunt în beneficiul oamenilor şi al mediului şi produc valoare adaugată pentru comunitatea locală, în sensul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor într-o manieră vizibilă, pe termen lung.

Astfel, Compania Apa sprijină următoarele domenii:

EDUCAȚIA

Compania Apa Brașov a considerat mereu ca tinerii, copiii, studenții sunt valori importante. De aceea, organizează periodic acțiuni de educare, informare și conștientizare pentru copii, elevi și studenți. (Programul “Școala Altfel”)

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Acțiunile întreprinse de noi în acest sens sunt: analizele pentru respectarea indicatorilor de potabilitate și a normelor de deversare, utilizarea biogazului în Stația de Epurare Brașov, utilizarea culturilor bacteriene în procesul de epurare, extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, construcția și reabilitarea stațiilor de epurare, construcția și reabilitarea stațiilor de tratare a apei, utilizarea rațională a surselor de apă;

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII

Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare pentru zonele în dezvoltare, crearea de noi locuri de muncă prin transformarea în operator regional, plătirea la timp a taxelor și impozitelor, organizarea de acțiuni caritabile;

CLIENȚI

Prestarea de servicii de calitate pentru toți clienții în localitățile unde operează și informarea acestora pe diverse teme de interes; crearea de facilități pentru clienți;

ANGAJAȚI

Asigurarea unui loc sigur și stabil de muncă, oferirea de cursuri de formare și dezvoltare profesionale, conform legislației în vigoare;

CULTURA LOCALĂ

Sprijin acordat artiștilor locali prin organizarea de expoziții, conservarea și protejarea clădirilor vechi care au legătură cu istoria alimentării cu apă;