1991 – Regia Autonomă Compania Apa Brașov

În anul 1991, fosta întreprindere comunală s-a transformat în regie autonomă, cu numele de Compania Apa Brașov.

Stația de pompare Dealul Melcilor

Perioada 1993 – 2000 (Perioada de construcție a rezervoarelor de apă)

În anii 1993 – 1996, a fost realizată reutilarea frontului de captare Hărman-Prejmer cu pompe de mare randament, aducându-se prin aceasta un aport de debit. În plus, două noi zone din Brașov – Noua și Astra – au putut fi alimentate cu apă prin construirea a două noi stații de pompare la Hărman și în zona Zizin. De asemenea, au început lucrările la supraînălțarea barajului Târlung Săcele, care a dus la mărirea capacității cu încă 10 milioane mc și a asigurat alimentarea cu apă a localităților Săcele și Brașov.

În august 1995 Compania și-a extins activitatea prin preluarea rețelelor de alimentare cu apă din localitățile: Ghimbav, Sânpetru, Hârman, Hălchiu și Poiana Brașov. În 1997 au început lucrările la rezervoarele: Warthe, Palatul Școlarilor, Pajiștei și Dealul Melcilor. Tot în acea perioadă se aflau în construcție stația de pompare Lupan, stația de pompare Tâmpa si se reabilita stația de pompare Dealul Melcilor.

Tot în 1995 este anul în care a început procesul de accesare de fonduri europene, care a adus în timp numai beneficii județului Brașov. Mai multe informații, găsiți aici: link către Proiecte din Fonduri Europene.

În anul 1998 au început lucrările de modernizare și retehnologizare a Stației de Epurare și Uzinei de Apă, care s-au finalizat la sfârșitul anului 1999.

Perioada 2000 – prezent (Compania Apa Brașov S.A., operator regional)

În data de 30 iulie 2008, Regia Autonomă devine societate pe acțiuni și operator regional. Principalii acționari devin Municipiul Brașov și Județul Brașov, cu câte 42%, restul fiind deținut de orașele Rupea, Ghimbav și comunele Apața, Hălchiu, Hărman și Sânpetru.

De atunci, aria de operare s-a extins cu următoarele localități: Rupea, Hălchiu, Apața, Homorod, Bod, Săcele, Prejmer, Hoghiz, Codlea, Racoș, Mateiași, Teliu și Ungra.