Factura se emite lunar, aproximativ la aceeați dată, pe baza consumurilor înregistrate de contoarele de branșament.

Modalitatea de calcul …..

Potrivit legii, factura trebuie achitată în termenul scadent, respectiv 15 zile de la data emiterii. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenței generează penalități de întarziere începând cu prima zi de după scadență.

Neprimirea facturii nu constituie motiv de neplată.

Plata facturii se poate face numerar sau cu card bancar, prin debit direct, ordin de plată, Internet Banking sau utilizând aplicația Contul Meu – secțiunea Plată facturi online.

Mai multe detalii despre modalitățile de plată aici.