Compania Apa Brașov are dreptul, conform legii, să întrerupă  alimentarea cu apă a imobilelor pe branşamentul cărora sunt acumulate datorii sau a imobilelor unde nu există un raport contractual pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în următoarele situaţii:

  • utilizatorul nu achită factura (inclusiv penalităţile) în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;
  • împiedicarea delegatului împuternicit al Operatorului de a controla instalaţiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile administrate de Operator, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului;
  • branşarea sau racordarea, fără acordul Operatorului, la reţelele publice sau la instalaţiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul Operatorului, în cadrul unor lucrări de reparaţii capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare;
  • utilizatorul refuză sau împiedică în orice fel încheierea contractului de furnizare a apei şi de canalizare sau procedura de recontractare stabilită prin regulamentele şi actele normative specifice sectorului de activitate al Operatorului.

Alege să fii informat!

Alege sa fii informat!

Punem la dispoziția clienților noștri un serviciu GRATUIT, de informare prin SMS.