Formular Online Asociație de Proprietari

  Numele si Prenumele:

  Email:


  Notă: Dimensiunea totală a documentelor transmise nu poate depăși 7.8 MB.

  Consimțământ prelucrare date cu caracter personal:

  Nu ai completat consimțământ de prelucrare a date cu caracter personal? Completează acum documentul.)

  Cerere Pentru Întocmirea Contractului Asociație De Proprietari:

  Nu ai completat cererea pentru întocmirea contractului? Completează acum documentul.)

  Cod fiscal (copie):

  Protocol desprindere (dacă este cazul), care să evidenţieze cota parte din pasivul şi activul asociaţiei de proprietari(copie):

  Hotărârea judecătorească de înființare a asociației de proprietari:

  Acord de asociere (copie):

  Act de identitate reprezentant legal (copie):