Ca urmare a unor fotografii apărute pe un grup de Facebook, legate de deversarea directă în Timișul Sec a apei uzate din vidanjele Companiei, facem următoarele precizări:
În fotografii este prezentat unul din căminele de vizitare, paralel cu Timișul Sec care aparține de Colectorul “I” de apă uzată/menajeră și este localizat în zona REMAT; acea vindanjă a Companiei Apa a deversat apa menajeră în punctul de colectare special amenajat; de acolo apele uzate sunt transportate în Stația de Epurare Brașov unde sunt tratate, printr-un proces complex, în 3 trepte – mecanică, biologică și chimică și ulterior redate naturii, în pârâul Ghimbășel; apa epurată este analizată zilnic în laboratoarele noastre și corespunde standardelor cerute de legislația de mediu;
• Vidanjele noastre sunt descărcate numai în punctele de colectare special gândite pentru această activitate
Compania Apa este o instituție responsabilă, care protejează mediul înconjurător și desfășoară campaniii în acest sens

Menționăm că fotografiile apărute au fost publicate și distribuite fără a prezenta și punctul de vedere al Companiei, care ar fi fost lămuritor. În plus, oricine este interesat de acest subiect, se poate prezenta la sediul nostru, pentru a obține informații suplimentare.