VIDANJELE SUNT DESCĂRCATE DOAR ÎN PUNCTE DE COLECTARE AMENAJATE

Ca urmare a unui articol apărut în presa online și preluat de câteva grupuri de Facebook, legat de deversarea directă în Timișul Sec a apei uzate din vindajele Companiei, facem următoarele precizări:

  • În articol este prezentat unul din căminele de vizitare, paralel cu Timișul Sec care aparține de Colectorul “I” de apă uzată/menajeră și este localizat în zona REMAT; acea vidanjă a Companiei Apa a deversat apa menajeră în punctul de colectare special amenajat; de acolo apele uzate sunt transportate în Stația de Epurare Brașov unde sunt tratate, printr-un proces complex, în 3 trepte – mecanică, biologică și chimică și ulterior redate naturii, în pârâul Ghimbășel; apa epurată este analizată zilnic în laboratoarele noastre și corespunde standardelor cerute de legislația de mediu;
  • Vidanjele noastre descărcă numai în punctele de colectare special amenajate pentru această activitate

Compania Apa este o instituție responsabilă care desfășoară campaniii pe tema protejării sistemului de canalizare și a mediului înconjurător.