Dezbaterile din spațiul public sau chiar articolele de presă au avut mereu ca subiect “celebra ” taxă pe apa de ploaie. Cei mai mulți din oameni s-au revoltat pentru că sunt obligați să plătească pentru o apă care cade din cer. În contextul schimbărilor climatice, ne confuntăm cu situația în care precipitațiile cad în cantități mari în perioade scurte de timp. Concret, în Stația de Epurare Brașov graficele au demonstrat că, în ultima lună, a intrat o cantitate de 2.300 litri/secundă. Într-o lună obișnuită, volumul de apă este de 1.200 de l/s.

Pentru că ne plouă mult în această perioadă, această temă a revenit în actualitate și încercăm să o lămurim. Apele pluviale sau meteorice sunt apele care provin din precipitaţii atmosferice și sunt preluate în sistemul de canalizare, transport şi epurare a apelor uzate. În localități, apele meteorice provin din ploi sau din topirea zăpezii de pe acoperișuri, terase, platforme industriale sau / și curți interioare.

În județul Brașov, doar agenţii economici din aria de operare a Companiei Apa plătesc serviciile de canalizare pentru apele meteorice. Aceste servicii presupun colectarea apei meteorice de pe suprafeţele deţinute, transportul prin intermediul canalelor colectoare, epurarea acestor ape care antrenează diverse suspensii şi redarea acestora în circuitul pluvial natural curăţate.

Așadar, nu apa pluvială se plătește, ci doar serviciile efectuate de Compania Apa Brașov. Pentru a nu exista fluctuaţii mari de la o lună la alta, în Braşov se foloseşte media de precipitații a anului anterior comunicată de Autoritatea Naţională de Meteorologie. Coeficientul mediu de scurgere de 0,6 înseamnă că, din 100 l de precipitaţii doar 60 l se facturează. Tariful aplicat pentru 1 mc de apă pluvială este egal cu tariful pentru 1 mc de canal. Colectarea apei pluviale este un serviciu distinct prestat de Compania Apa, calculat independent de consumul de apă.

Baza legală care reglementează facturarea acestui serviciu: Legea nr.241/22.06.2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; Ordinul ANRSC nr. 88/20.03.2007- Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;  SR 1846/2 – 2006 Determinarea debitelor de apă meteorică evacuată prin canalizare; Contractul cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul ANRSC nr.90/2007.

În concluzie, apele pluviale sunt în esența lor ape uzate, încărcate de factori poluanți. Pentru a le reda naturii, acestea trebuie colectate, transportate și tratate într-o stație de epurare. Populația nu este taxată pentru aceste servicii, ci doar agenții economici. Este nevoie de acest serviciu pentru a ne asigura că mediul înconjurător este protejat.