În perioada următoare, 2.500 dintre clienții Companiei Apa Braşov au obligația legală de a se racorda la rețeaua publică de canalizare. Este vorba despre aceia care au încheiat contract doar pentru serviciul de alimentare cu apă și care locuiesc pe străzi cu rețea de canalizare. Ei vor fi informați că, pe fondul procedurii de infringement* cu privire la implementarea necorespunzătoare a Directivei Europene 91/271/CEE referitoare la epurarea apelor uzate, cetățenii trebuie să se racordeze la rețeaua de canalizare acolo unde aceasta există. În acest sens, în perioada 01 – 30 august, Compania Apa trimite notificări destinate clienţilor din următoarele localități: Brașov, Prejmer, Lunca Câlnicului, Hărman, Săcele, Codlea, Ghimbav, Hălchiu, Hoghiz, Homorod, Rupea, Bod și Sânpetru. Aceştia sunt rugați ca, în termen de maximum 5  zile de la data primirii acestei notificări, să sune la 0268/926 (Call Center) sau să scrie pe adresa de e-mail clienti@apabrasov.ro pentru a primi informaţii complete privind racordarea la sistemul public de canalizare.

Îi informăm pe toți cei care se află în această situație că au obligaţia legală ca, în termen de 90 de zile de la data primirii notificării, să se racordeze la sistemul public de canalizare. Acest lucru se va face prin grija și pe cheltuiala clienților vizați.

După expirarea acestui termen, Compania Apa are obligația de a înștiința autoritățile publice locale, ANAR (Apele Române) și Garda de Mediu cu privire la neconformarea la obligațiile legale pe care le au acești clienți.  Potrivit legislației de mediu în vigoare, amenzile pentru neracordarea la sistemul public de canalizare sunt între 2.000 și 4.000 de lei.

Compania Apa Brașov a realizat în perioada 1995– 2019 ample lucrări necesare extinderii și modernizării sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate în aria sa de operare, eforturi care vor fi continuate și în anii următori, existând deja proiect și soluții de finanțare în acest sens.

* Infringement = neconformitate; încălcare acord de mediu.

Comunicat – 20 august 2019 – Racordarea la reteaua publica de canalizare este obligatie legala