În sezonul rece, scăderea temperaturii la valori negative creşte riscul de îngheţ al contoarelor şi al instalaţiilor de apă. Înghețarea contorului duce la blocarea și deteriorarea sa, având drept consecință principală lipsa apei pentru o perioadă mai lungă de timp.

IMPORTANT!

Pentru aceia dintre dumneavoastră care aveţi căminul de branşament de apă pe proprietate,  facem precizarea că, în conformitate cu legislația în vigoare (Ordinul nr.90/2007), responsabilitatea întreţinerii instalației de apă și a protejării contorului revine în totalitate clientului.

Prin urmare, costurile de înlocuire a contorului de apă sau de reparare a instalației deteriorate din cauza înghețului vor fi suportate de către dumneavoastră.

Ordinul nr. 90/20.03.2007 menționează printe altele că: “Utilizatorul are următoarele obligații: (…)

  • Art. 9.4.  în cazul în care căminul de branşament şi/sau contorul de apă se află pe proprietatea utilizatorului, acesta va asigura integritatea sistemelor de măsurare, va asigura accesul operatorului la contor pentru efectuarea citirilor, verificărilor, precum şi pentru operaţiile de întreţinere şi de intervenţii;
  • Art. 9.5. să nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instalaţiei interioare se va face prin manevrarea robinetului/vanei de după contor; (…)”

Statistica noastră arată că numai anul trecut au fost înlocuite peste 150 de contoare de apă distruse din cauza înghețului. Costul pentru înlocuirea unui contor diferă în funcție de diametrul aparatului de măsură, cel mai mic fiind de 200 de lei.

Pentru a preîntâmpina astfel de situații, Compania Apa Brașov S.A. vine cu câteva recomandări privind protejarea pe timpul iernii a contoarelor și a branșamentelor de alimentare cu apă aflate pe proprietatea clienților.

Măsuri de prevenire

  • În cazul în care branșamentul este situat într-un cămin de apometru, se recomandă izolarea termică cu polistiren (sau cu alte materiale termoizolante, care nu absorb apa) a pereților și a planșeului, inclusiv a capacului acestuia.
  • Pentru contoarele aflate în subsoluri, o protejare eficientă a acestora se realizează prin reducerea suprafețelor gurilor de ventilație, asigurând astfel o temperatură peste limita de îngheț a apometrelor.
  • Pentru situațiile în care lipsiți de la domiciliu în perioada iernii este necesară golirea apei din instalație. Acolo unde este posibil, este utilă montarea unui robinet de golire după apometru.

Bine de știut! 

  • Dacă aţi găsit instalaţia îngheţată, nu încercaţi să o dezgheţaţi singuri!
  • Nu folosiți flacără deschisă pentru dezghețarea contorului sau a instalației de apă!
  • Nu turnați apă fierbinte pe contor!

Apelați cu încredere 0268 926 (Call Center – Compania Apa Brașov S.A.) și vă asigurăm că veţi primi întreg sprijinul nostru! Veți evita astfel problemele şi costurile suplimentare.