În derulare

O serie de zone din municipiul Brașov, dar și din alte localități unde Compania Apa Brașov operează sunt într-un continuu proces de dezvoltare, mare parte din investițiile derulate din bugetul propriu al companiei au vizat introducerea și extinderea rețelor de apă-canal în aceste perimetru.

Investițiile în rețelele de apă-canal derulate din fondurile proprii ale Companiei Apa Brașov sunt:

 • Extinderea rețelei de apă pe str. Institutului din municipiul Brașov, ce va deservi zona în care este proiectată construcția noului spital regional al Brașovului
 • Creșterea capacității de preluare a apelor uzate menajere din comunele Hărman și Sânpetru și extinderea rețelelor de apă și canalizare din zona Timișul Sec, comuna Sânpetru
 • Montarea colectorului de canalizare Tărlungeni – Prejmer, zona DJ 112D
 • Extinderea rețelei de apă și canalizare în zona străzii Narciselor din municipiul Brașov
 • Introducerea rețelei de canalizare în zona canalului Graft  – Etapa II

Str. Institutului, mun. Brașov

Extinderea rețelei de apă pe str. Institutului din municipiul Brașov, ce va deservi zona în care este proiectată construcția noului spital regional al Brașovului

Obiectivele contractului:

 • extinderea rețelei de apă, pe o lungime de aproximativ 2,3 km
 • construirea a 8 cămine de vane și instalarea a 23 de hidranți supraterani
 • introducerea unei rețele de canalizare, pe o lungime de 710 m și construirea a 15 cămine de vizitare

Valoarea contractului: 2,37 milioane de lei, fără TVA

Str. Narciselor, mun. Brașov

Extinderea rețelei de apă și canalizare în zona străzii Narciselor din municipiul Brașov

Obiectivele contractului:

 • introducerea unei conducte de apă pe o lungime de 820 m, instalarea a 90 de hidranți supraterani
 • construirea unei stații de pompare și pozarea unei conducte de refulare a apelor uzate pe o lungime de aproximativ 800 de m prin foraj orizontal
 • subtraversarea pârâului Timiș;

Valoarea contractului: 2,9 milioane de lei, fără TVA

Hărman, Sânpetru

Creșterea capacității de preluare a apelor uzate menajere din comunele Hărman și Sânpetru și extinderea rețelelor de apă și canalizare din zona Timișul Sec, comuna Sânpetru

Obiectivele contractului:

 • extinderea rețelei de apă potabilă, pe o lungime de aproximativ 1,5 km, instalarea a 3 cămine de vane și a 2 branșamente, precum și a 4 hidranți supraterani
 • extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 3,8 km, montarea a 82 cămine de vizitare și a 14 racorduri
 • montarea unei stații de pompare , în apropiere de Timișul Sec, pentru creșterea capacității de preluare a apelor uzate provenite din cele 2 comune, dar și pentru preluarea debitului cumulat din zona de dezvoltare a Timișului Sec

Valoarea contractului: 18,2 milioane de lei, fără TVA

Canalul Graft – Schei, mun. Brașov

Introducerea rețelei de canalizare în zona canalului Graft  – Etapa II

Obiectivele contractului:

 • introducerea rețelei de canalizare pe o lungime de aproximativ 1,2 km
 • montarea a 7 cămine de vizitare și a 94 de racorduri

Valoarea contractului: 2,6 milioane de lei, fără TVA

Tărlungeni – Prejmer

Montarea colectorului de canalizare Tărlungeni – Prejmer, zona DJ 112D

Obiectivele contractului:

 • introducerea unei rețele de canalizare, pe o lungime de aproximativ 2,9 km, instalarea a 14 racorduri, construirea a 14 cămine de inspecție și a 65 cămine de vizitare
 • 2 subtraversări , prin foraj orizontal – DJ 112D și calea ferată Brașov – Teliu, cu tub de protecție din oțel;

Valoarea contractului: 4 milioane de lei, fără TVA