Orice reclamație privind disfuncționalitatea unui contor ajunge la Laboratorul de Verificari Metrologice din cadrul Companiei Apa Brașov. Acolo acesta este verificat și testat, iar rezultatul se măsoară în termenii de Admis sau Respins.

Ne plac competițiile și de aceea scoatem în evidență și punctele slabe, dar și cele tari, legate de activitatea noastră. La 2 ani, orice Laborator de Metrologie din țară este evaluat de către Biroul Român de Metrologie Legală,  pentru a obține Autorizația de funcționare. Pe lângă acest lucru, este necesară participarea la o rundă de intercomparări cu celelalte astfel de laboratoare din țară. Principiul este simplu: Institutul Național de Metrologie trimite 2 contoare etalon și acestea sunt verificate metrologic în laboratoarele  participante. Evaluarea rezultatelor finale ale participanților se face în funcție de diferența dintre eroarea obținută de laboratorul I.N.M. și orice alt laborator participant.

Măsurătorile realizate la noi au avut rezultate bune și foarte bune. Din cele 14 laboratoare de metrologie din țară participante, al nostru are rezultate care se situează pe locurile I-III.

Felicitări colegilor noștri de la Laboratorul de Metrologie!

Ne raportăm cu mândrie la acest rezultat și ne străduim, cu toții, ca activitatea noastră să funcționeze bine.