La inițiativa Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, miercuri, 11.09.2019, Compania Apa Braşov S.A. a organizat la sediul din strada Crișana ședința de lucru a operatorilor de apă din Regiunea Centru, privind proiectele de investiții cu finanțare europeană în infrastructura de apă și apă uzată.

La ședință au participat reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene: Cezar Caleap – Secretar de Stat, Bogdan Chițescu – director general adjunct AM POIM, Mihai Croitoru – director Direcția Regională Infrastructură Sibiu și reprezentanții Companiei Apa Brașov S.A., Gospodăriei Comunale S.A. Sfântu Gheorghe, Apă Canal S.A. Sibiu, S.C. HARVIZ S.A., S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și Compania AQUASERV S.A.

În cadrul acestei întâlniri, au fost analizate:

  • stadiul proiectelor de extindere și modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată
  • dificultățile cu care se confruntă operatorii în ceea ce privește elaborarea aplicațiilor de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii
  • măsurile de urgentare a demersurilor privind aprobarea proiectelor
  • evitarea blocajelor financiare și realizarea plăților la timp
  • stadiul Studiilor de Fezabilitate depuse pentru verificarea/aprobarea la Autoritatea de Management POIM/Consiliul Europei
  • identificarea unor soluții în vederea sprijinirii beneficiarilor de proiecte.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) este cel mai mare program operațional al României și al doilea ca mărime, din Uniunea Europeană. POIM 2014-2020 este un program important prin valoarea alocării nerambursabile (6,94 mld. euro Fond de Coeziune, 2,28 mld. euro Fond European de Dezvoltare Regională, 2,414 mld. euro cofinanțare) și mai mult, un program strategic pentru țara noastră având în vedere faptul că asigură finanțarea principalelor priorități de dezvoltare ale României în acord cu angajamentele asumate în Acordul de Parteneriat și cu obiectivele Strategiei Europa 2020.