„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/ Regiunea Centru”, Etapa I, finanțat prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (P.O.I.M.) ,  în valoare de 54,8 de milioane de euro, cu TVA, a fost semnat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov (A.D.I.D.A.J) și operatorul regional Compania Apa Brașov, urmând a fi semnat și de către Ministerul  Fondurilor Europene.

Contribuția financiară este asigurată în proporție de 94% din fonduri ale Uniunii Europene si 6% din fondurile proprii ale Compania Apa Brașov.

La selectarea lucrărilor, consultanții angajați au inventariat necesarul de investitii și, împreună cu ministerul, le-au selectat pe cele care respectă criteriile de eligibilitate, rezultând investitii în următoarele localități: municipiile Brașov, Săcele, Prejmer, Hărman, Feldioara. Precizăm că toate bunurile rezultate (rețele, stații, instalații ) ca urmare a programelor de investiții rămân în proprietatea publică a localităților respective.

Etapa II a acestui proiect, va fi finanțată prin intermediul Programului Operațional de Dezvoltare Durabilă (P.O.D.D.) , cu o valoare de peste 200 de milioane de euro, cu TVA.

Lucrările incluse pentru infrastructura de apă aferente Etapei II sunt:

 • Extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție a apei, pe o lungime de aproape 300 km
 • Aducțiuni de apă potabilă, pe o lungime de cca. 75 de km
 • 1 decantor lamelar pentru Uzina de Apă Târlung (pentru atenuarea turbidității apei)
 • Construirea a 2 rezervoare noi
 • Reabilitarea a 7 rezervoare de apă potabilă
 • Reabilitarea a 7 stații de pompare a apei potabile
 • 1 reabilitare de captare a izvoarelor de la Saroș (zona Rupea)
 • Instalarea a 12 sisteme SCADA la nivel local și 1 la nivel regional

Pentru infrastructura de canalizare, lucrările incluse în Etapa a II-a sunt:

 • Extindere și reabilitare a rețelei de canalizare, pe o lungime de cca. 200 km
 • Conducte de refulare, pe o lungime de cca. 40 km
 • Construirea a 63 de stații de pompare a apei uzate
 • Realizarea unei instalații de uscare termică a nămolului
 • Instalarea a 12 sisteme SCADA la nivel local și 1 la nivel regional

Localitățile incluse în Etapa a II-a sunt: municipiile Brașov, Săcele, Codlea, orașele Rupea, Ghimbav, comunele Hoghiz, Prejmer, Hărman, Feldioara, Hălchiu, Sânpetru, Bod și Homorod.

Reamintim că, aceste investiții vor contribui atât la dezvoltarea infrastructurii localităților menționate, la atingerea gradului de conformare la cerințele Directivelor europene în materie, cât și la îmbunătățirea calităţii vieții locuitorilor din județul Brașov, prin accesul la servicii de apă și canalizare, conform standardelor europene.