CERERE DE REZILIERE - PRELUARE CONTRACT

  1. ClientCod client

  Solicit rezilierea contractului pentru locul de consum situat în localitatea , str. , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , motivul fiind indexul contorului la data prezentei solicitări este . Soldul la data înregistrării cererii este de lei.

  Rezilierea se operează numai după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către Operator, cu condiţia notificării intenţiei de reziliere cu minimum 30 de zile înainte de data de la care va înceta contractul.
  Telefon

  Informare cu privire la securitatea datelor cu caracter personal

  Contractul reziliat se pastrează în arhiva Companiei Apa Brasov S.A. timp de 5 ani. După această perioadă datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse din evidențele și baza noastră de date, iar exemplarul tipărit al contractului va fi distrus.

  DATA

   

   

  2. Client nou

  Solicit preluarea contractului pentru locul de consum situat în localitatea , str. , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , de la indexul , declarat la data prezentei.

  Mă angajez să achit, până la data încheierii contractului pe numele meu, eventuala diferenţă de consum sesizată de Operator în urma verificării/schimbării apometrului.
  Telefon

  DATA