Documentele se transmit electronic

Formularele de contractare se transmit electronic prin intermediul website-ului.
Pentru completarea formularelor accesați secțiunea Contractare online

Încheierea contractelor de furnizare servicii apă-canal

Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru clienți se realizează numai în baza contractului încheiat între aceștia și Compania Apa Brașov S.A.

Mai jos, găsiţi lista documentelor necesare pentru încheierea contractelor de furnizare servicii apă-canal:

pentru persoane fizice:

  • Cerere pentru contract furnizare servicii (vezi cerere)
  • Cerere de reziliere – preluare contract (vezi cerere)
  • Acordul locatarului/proprietarului pentru imobile cu 2 la 3 apartamente (vezi formular)
  • Acord proprietar pentru chiriaș-titular de contract (vezi formular)
  • Cerere pentru modificare/completare/ștergere date cu caracter personal (vezi cerere)

pentru asociații de proprietari:

  • Cerere pentru contract furnizare servicii pentru asociații de proprietari (vezi cerere)

pentru agenți economici:

  • Cerere pentru contract furnizare servicii pentru agenți economici (vezi cerere)
  • Acord proprietar pentru chiriaș-titular de contract (vezi formular)

pentru contractele individuale la imobilele cu distribuție verticală (blocuri):

Notă: Contractele individuale se încheie în conformitate cu prevederile legii 241/2006 republicată

Serviciul de vidanjare

Lista documentelor necesare agenților economici pentru, prestarea la cerere, a serviciului de vidanjare este:

  • Cerere în care se specifică obligatoriu codul deşeurilor conform Hotărârii 856/16.08.2002 şi a Ordonanţei 2/05.01.2004 (cu modificările şi completările ulterioare)
  • Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului cu Codul Unic de Înregistrare (CUI)

Serviciul de verificare metrologică apometre

Prestarea la cerere a serviciului de verificare metrologică apometre se execută în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu Compania Apa Braşov S.A.