Încheierea contractelor de furnizare servicii apă-canal

Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru clienți se realizează numai în baza contractului încheiat între aceștia și Compania Apa Brașov S.A.

Mai jos, găsiţi lista documentelor necesare pentru încheierea contractelor de furnizare servicii apă-canal:

Program de lucru

Documentația pentru încheierea contractului cu Compania Apa Brasov S.A. în vederea furnizării serviciilor de apă-canal, se depune în locația Companiei din str. Crișana nr.3, Serviciul Relații Clienți, respectând următorul program de lucru:

Luni si Miercuri: 8:00 – 15:00
Marti si Joi: 8:00 – 18:00
Vineri: 8:00 – 12:30

pentru contractele individuale la imobilele cu distribuție verticală (blocuri):

Notă: Contractele individuale se încheie în conformitate cu prevederile legii 241/2006 republicată

Serviciul de vidanjare

Lista documentelor necesare agenților economici pentru, prestarea la cerere, a serviciului de vidanjare este:

  • Cerere în care se specifică obligatoriu codul deşeurilor conform Hotărârii 856/16.08.2002 şi a Ordonanţei 2/05.01.2004 (cu modificările şi completările ulterioare)
  • Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului cu Codul Unic de Înregistrare (CUI)

Serviciul de verificare metrologică apometre

Prestarea la cerere a serviciului de verificare metrologică apometre se execută în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu Compania Apa Braşov S.A.