Conformitatea Companiei Apa Brașov S.A. cu legislația europeană – GDPR

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE nr. 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Textul integral al Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGDP/GDPR) aici.

Odată cu intrarea în vigoare a acestui regulament protecția datelor cu caracter personal capătă o nouă dimensiune, introducând reguli stricte și sporind drepturile rezidenților UE, persoane fizice.

Regulamentul UE aduce precizări importante privind consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor. Consimțământul înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate prin care persoana vizată acceptă printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

(a) Ce date cu caracter personal sunt colectate și în ce scop?

Compania Apa Brașov S.A. colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților săi în scop contractual și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin. De aceea, conform terminologiei GDPR, Compania Apa Brașov S.A. are calitatea de Operator, iar clientul ale cărui date personale sunt prelucrate are calitatea de persoană vizată.

Datele cu caracter personal prelucrate de către Compania Apa Brașov S.A. nu sunt distribuite unor terțe părți în scopuri comerciale sau de marketing.

Aceste date sunt: nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon, număr de identificare (CNP), serie și număr act de identitate, adresă de domiciliu.

(b) Principiile prelucrării datelor

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate de la clienții săi în mod legal, echitabil și transparent față de aceștia.

Operatorul prelucrează datele în condiții de siguranță păstrând caracterul lor privat.

(c) Durata prelucrării datelor

Operatorul prelucrează și păstrează datele cu caracter personal ale clienților săi până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare.

(d) Responsabilitatea Operatorului
Compania Apa Brașov S.A. a pus dintotdeauna un accent deosebit pe protecția datelor cu caracter personal ale clienților, înțelege responsabilitatea pe care o are față de aceștia, beneficiarii serviciilor sale și se aliniază prevederilor Regulamentului UE adoptând soluții tehnice și organizatorice conforme GDPR.

(e) Drepturile clienților

Conform legislației aplicabile, clienții Companiei beneficiază de dreptul de acces la datele lor personale, dreptul la rectificarea acestora, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). De asemenea, clienții se pot opune primirii de mesaje personalizate din partea Operatorului.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, înaintată Companiei Apa Brașov S.A. – Serviciul Relații Clienți, din Brașov, str. Crișana nr.1-3.

Menționăm că „dreptul de a fi uitat” nu poate fi solicitat pe perioada obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare.

(f) Date de contact

Întrebările cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi adresate Responsabilului desemnat pentru protecţia datelor prin e-mail la adresa dpo@apabrasov.ro sau la tel. 0746-337327.

În caz de nevoie, clienții ale căror date sunt prelucrate de către Compania Apa Brașov S.A. se pot adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Publicat: 24 mai 2018.