Stația de epurare Stupini va produce propria energie electrică, adică minimum 230 kW, care vor fi suficienți pentru buna funcționare a treptei biologice de epurare a apelor uzate. În acest sens, Compania Apa Brașov va moderniza din fonduri proprii instalația de captare a biogazului din cadrul stației de epurare.

Mai exact, vor fi achiziționate două grupuri de cogenerare, o instalație de desulfurizare a biogazului, trei cazane de producere a energiei termice. Două cazane vor funcționa cu biogaz, iar unul va fi prevăzut cu arzător pe gaz natural.

Actualele echipamente nu mai funcționează la parametri nominali. În ultimii doi ani, biogazul a fost folosit la Stația de Epurare Brașov pentru cazanele de încălzire a nămolului și a apei tehnologice.

Întreaga investiție va costa aproximativ 12 milioane și jumătate de lei, fără TVA. Firmele care doresc să liciteze pentru această lucrare, trebuie să depună ofertele până în 25 februarie 2019. De asemenea, acestea mai trebuie să aibă experiență în domeniu, adică să prezinte două lucrări similare executate în ultimii cinci ani, în valoare de 4.500.000 lei.