În secolul al XIV-lea, surplusul de apă provenit de la izvoarele care curgeau prin Şcheii Braşovului şi traversau străzile cetăţii, a fost deviat printr-un canal artificial, numit „Graft” (şanţ) la poalele dealului Romurilor. Canalul a îndeplinit două roluri majore de-a lungul timpului, obstacol natural în cadrul sistemului defensiv al Cetății şi preluarea apelor uzate din imobilele aflate în aproprierea acestuia.

Deși zona are o rețea publică de canalizare, există 90 de case care deversează apele menajere în canalul Graft, provocând poluarea lui. Acest lucru se petrece de mai multe decenii, întrucât deversarea era cea mai ușoară soluție, ținând cont de faptul că pârâul se afla foarte aproape de imobile (există și cazuri în care pârâul trece pe sub aceste case).

Imobilele se află în zona Şchei, pe străzile : Învăţătorilor, Podul Creţului, Pe Tocile, Căpitan Ilie Birt, Egalităţii şi Vasile Saftu.

De-a lungul timpului, am propus o serie de soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Ultima a fost înaintată miercuri, 06.11.2019, Primăriei Municipiului Brașov care, alături de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei, ne-au solicitat acest lucru.

Ca urmare, am elaborat un studiu tehnic prin care rețeaua publică să fie adusă mai aproape de imobile, respectiv la limita de proprietate, astfel încât racordarea acestora să devină mai ușoară.

După acceptarea soluției de principiu, Compania Apa Brașov va începe pregătirea investiției (proiect de detaliu, avize, autorizații) și va trece la realizarea lucrărilor necesare la rețeaua publică de canalizare.