Apele pluviale provin din precipitaţii atmosferice şi sunt preluate, în multe situații, de sistemul public de canalizare.

Apele pluviale constituie o mare problemă în zonele urbane, deoarece acestea se încarcă cu nisip, resturi de construcţii, reziduuri petroliere, uleiuri, plumb de la combustibili, particule din uzarea cauciucurilor automobilelor.  Poluarea acestor ape degradează sursele de apă potabilă şi poate crea riscuri pentru sănătatea publică. Ca urmare, apele pluviale trebuie tratate, cu costuri uriaşe, în staţiile de epurare, la fel ca și celelalte ape uzate.

Apariţia noilor cartiere rezidenţiale, creșterea suprafețelor asfaltate şi tăierea vegetaţiei arborescente existente, au redus cantitatea de apă care se scurge direct în sol. Astfel, a rezultat un debit mai mare al apelor pluviale care se scurg direct în sistemul public de canalizare, ceea ce a condus la creşterea pericolului de formare a viiturilor urbane. Supraîncărcarea sistemului public de canalizare, ca urmare a ploilor torenţiale, poate produce inundaţii şi pagube materiale importante.

Pe de altă parte, în ciuda schimbărilor climatice, companiile nu pot să construiască canalizări mai mari pentru a face față acestor cantități foarte mari de precipitații căzute într-un timp foarte scurt. Acest lucru nu numai că ar fi foarte costisitor, dar ar putea fi un factor perturbator pentru viața orașului și dăunător pentru mediul înconjurător.

În aria sa de operare, Compania Apa Brașov tratează apele pluviale în cele 4 stații de epurare construite până acum. Principalul beneficiar este populaţia judeţului Braşov, prin îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi protejarea mediului înconjurător.