Studiile realizate de cei mai mari specialiști în domeniul apei, din această perioadă critică pentru umanitate, au o mare importanță. Acestea clarifică, cu argumente științifice, anumite aspecte care pot crea neliniște în rândul populației. Unul din aceste studii este realizat de David Tyler, Specialist în Domeniul Apei din cadrul Grupului de Infrastructură Sustenabilă al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Tyler face referire la toate tipurile de apă cu care lucrează orice operator de servicii în domeniu, așa cum este și Compania Apa Brașov. (apă brută, apă potabilă, apă uzată, apă epurată).

În privința apei potabile, specialistul face referire la recomandările recente ale Organizației Mondiale a Sănătății (3 martie 2020) care precizează că „în timp ce persistența [virusului COVID-19] în apa potabilă este posibilă, prezența sa nu a fost detectată în sursele de apă potabilă”. Dovezile actuale sugerează că procesele convenționale centralizate de tratare a apei, care utilizează metode de filtrare și dezinfecție în procesul de producere a apei potabile sunt complet capabile de a elimina/dezactiva virusul.

Pentru apa uzată, Tyler precizează că “ nu există dovezi care să indice faptul că virusul COVID-19 poate fi transmis prin sistemele de canalizare cu sau fără epurarea apelor uzate. Deși virusul a fost detectat în apele uzate, acesta nu este robust și, ca atare, riscul pentru operatorii de ape uzate este scăzut. Se recomandă utilizarea continuă a echipamentelor de protecție personală existente.”

Și procesul de epurare este unul extrem de important în general, dar, mai ales în această perioadă. Apa uzată ajunge într-o stație de epurare și de acolo trece prin trei tipuri de procedee pentru a putea fi redată naturii – mecanic, chimic și biologic. Tyler precizează că, în cazul în care apele uzate sunt colectate și tratate într-un sistem central, fiecare etapă a procesului de tratare ar trebui să reducă potențiala rata de supraviețuire a virusului. Nu în ultimul rând, un aspect foarte important este subliniat de specialistul BERD– canalizarea unităților sanitare cu pacienți COVID-19. Acestea sunt racordate la rețeaua de canalizare, dar recomandă ca ele să nu aibă scurgeri în sol.

Apa potabilă livrată de Compania Apa este una sigură, deoarece este tratată avansat (pretratare, decantare, filtrare) și dezinfectată prin clorinare, la Uzina de Apă Târlung. Acest procedeu este utilizat cu succes la scară globală și asigură eliminarea microorganismelor.

Apa potabilă este apoi transportată la robinetele tuturor. Odată utilizată, ea devine apă uzată și este deversată în rețelele de canalizare, iar mai apoi transportată în stații de epurare.

Compania Apa Brașov administrează 4 stații mari, capabile să epureze apa din toate localitățile în care operează: Brașov, Hoghiz, Lunca Câlnicului și Feldioara. Procedeul este unul complex și implică trei trepte: mecanică, chimică și biologică.

Având în vedere contextul actual,  unitățile sanitare trebuie să continue respectarea articolului 6 al Normativului privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare, Anexa 2, conform HG 188/2002 și completată cu HG 352/2005. Pentru ceilalți agenți economici care își desfășoară în această perioadă activitatea, recomandăm respectarea planului de întreținere a rețelelor interioare și tratarea eficientă, în elementele de pre-epurare, a apelor uzate deversate în canalizare!

Compania Apa Brașov menține sistemul de colectare a apelor uzate la parametrii optimi și epurează apele conform legislației în vigoare.