Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în Braşov, str. Vlad Ţepeş nr.13, scoate la licitaţie Autoutilitara VW Amarok (epavă). Licitaţiile vor avea loc la sediul din str. Crişana, nr.1-3, în zilele de 02.07.2024, 09.07.2024 şi 16.07.2024, ora 11.30, până la valorificarea integrală.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268 407701.

REGULAMENT LICITAŢIE

Participanţii la licitaţiile din data de 02.07.2024, 09.07.2024 si 16.07.2024 ora 11.30, privind vânzarea mijlocului de transport, trebuie să cunoască următoarele:

– în sală sunt admise doar persoanele care au achitat garanţia de participare la licitaţie, nu sunt admişi însoţitori;

– garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al mijlocului de transport pentru care licitează, garanţia se constituie avans pentru mijlocul auto câştigat la licitaţie si se restituie necâştigătorilor;

– plata garanţiei se face la Casieria Companiei Apa Brașov, str.Crişana nr.1-3, până cel târziu ora de începere a licitaţiei sau prin virament bancar la BRD Brașov IBAN: RO81BRDE080SV05660200800;

– trebuie respectat saltul minim de supralicitare (200 lei) stabilit de comisia de licitaţie:

– garanţia de participare se pierde în următoarele cazuri:

  1. neprezentarea la licitaţie;
  2. nelicitarea cel puţin a prețului de pornire;
  3. neachitarea în termen a mijlocului auto;

– achiziţionarea mijlocului auto se face prin plata integrală a acestuia în termen de maxim 3 zile de la data licitaţiei. În această perioadă se va face şi radierea/înscrierea mijlocului auto din/în circulație;

Denumire mijloc transport Număr de inventar Nr.Circulație An fabricație Km parcursi/ore de funcționare Preț  de pornire licitație (inclusiv TVA) Salt de supralicitație
Autoutilitară Amarok (epavă) 24182

BV  14 UZM

2013 323399 19200 200

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0268/407701.

COMISIA DE LICITAŢIE

Mazilu Sorin

Claudiu Stroe

Cristian Atanasiu

Descarcă Regulament