Potrivit Avizului A.N.R.S.C. nr. 712604/04.09.2019, tarifele pentru serviciile de apă și canalizare – epurare se ajustează cu inflația, pentru toate localitățile cuprinse în aria de operare.  Astfel, din 1 octombrie 2019, prețul pentru un metru cub de apă va fi de 4,33 lei, cu 16 bani mai mult, iar cel de canalizare 2,98 lei, cu 10 bani în plus,  inclusiv TVA.

Ca urmare, utilizatorii vor plăti, de la începutul lunii viitoare, 7,31 lei/mc pentru cele trei servicii furnizate de Compania Apa Brașov S.A.: apă potabilă, canalizare și epurare.

Vă informăm că după ajustare, Compania Apa Brașov se situează pe locul 30, din 45 de operatori existenți, în clasamentul național al tarifelor.

Modificarea are la bază următoarele prevederi legale:

  • Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificări și completări
  • Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare
  • Contractul de credit nr. 41890/09.06.2011 cu B.E.R.D., precum și amendamentul nr. 1/2012 la acest contract
  • Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare