„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/ Regiunea Centru”, în valoare de 250 de milioane de euro, este pregătit de aprobare.

Lucrările se vor derula etapizat, prin intermediul Programului Operațional de Infrastructură Mare (50 milioane euro până în 2023) și al Programului Operațional de Dezvoltare Durabilă (200 milioane euro pentru perioada 2023- 2026).

Contribuția financiară este asigurată în proporție de 80% din fonduri ale Uniunii Europene, 12% de la bugetul de stat, 6% Compania Apa Brașov și 2% de la autoritățile locale.

În plan concret, Compania Apa va asigura o cofinanțare de 14,2 milioane de euro, la care se vor adăuga cheltuielile pentru urmărirea implementarii proiectului.

Pentru lucrările din orașul nostru, Primăria Municipiului Brașov va asigura echivalentul a 1,4 milioane de Euro.

Consiliul Județean Brașov și-a manifestat disponibilitatea de a asigura cofinanțarea tuturor lucrărilor aferente sistemelor regionale de apă și canalizare, care sunt deținute în proprietatea sa, dar și a restului localităților din proiect, asigurând o suma de 2,4 milioane de euro.

În aceste zile, toate autoritățile publice partenere în proiect au în analiză studiul de fezabilitate și analiza cost – beneficiu, în vederea emiterii hotărârii consiliilor locale. Acestea urmează a fi transmise la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,  în vederea semnării contractului de finanțare.

La selectarea lucrărilor, consultanții angajați au inventariat necesarul de investitii și, împreună cu ministerul, le-au selectat pe cele care respectă criteriile de eligibilitate, rezultând investiții în următoarele localități: municipiile Brașov, Săcele, Codlea, orașele Rupea, Ghimbav, comunele Hoghiz, Prejmer, Hărman, Feldioara, Hălchiu, Sânpetru, Bod și Homorod.

Pentru infrastructura de apă potabilă se vor realiza:

 • Extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție a apei, pe o lungime de aproape 300 km
 • Aducțiuni de apă potabilă, pe o lungime de cca. 75 de km
 • 1 decantor lamelar pentru Uzina de Apă Târlung (pentru atenuarea turbidității apei)
 • Construirea a 2 rezervoare noi
 • Reabilitarea a 7 rezervoare de apă potabilă
 • Reabilitarea a 7 stații de pompare a apei potabile
 • 1 reabilitare de captare a izvoarelor de la Saroș (zona Rupea)
 • Instalarea a 12 sisteme SCADA la nivel local și 1 la nivel regional

Pentru infrastuctura de canalizare, în proiect sunt cuprinse următoarele:

 • Extindere și reabilitare a rețelei de canalizare, pe o lungime de cca. 200 km
 • Conducte de refulare, pe o lungime de cca. 40 km
 • Construirea a 63 de stații de pompare a apei uzate
 • Realizarea unei instalații de uscare termică a nămolului
 • Instalarea a 12 sisteme SCADA la nivel local și 1 la nivel regional

Precizăm că toate bunurile rezultate (rețele, stații, instalații), ca urmare a programelor de investiții, rămân în proprietatea publică a localităților respective, indiferent dacă acestea au participat sau nu la finanțarea lor și nu intră în activul Companiei Apa Brașov.

Reamintim că, aceste investiții vor contribui atât la dezvoltarea infrastructurii localitătilor menționate, la atingerea gradului de conformare la cerințele Directivelor europene în materie, cât și la îmbunătățirea calităţii vieții locuitorilor din județul Brașov, prin accesul la servicii de apă și canalizare, conform standardelor europene.