2019 Leaving no one behind

În fiecare an, pe 22 martie, este sărbătorită Ziua Mondială a Apei. Este nevoie de o astfel de celebrare pentru a ne reaminti importanța acestei resurse naturale vitale, pentru a ne face mai sensibili la prezența apei în viața noastră, dar mai ales de a ne responsabiliza cu adevărat în protejarea ei.

► Care este tema?

Tema din acest an are drept deviză: “Să nu lăsăm pe nimeni în urmă!” 

► Accesul la apa potabilă, o problemă încă nerezolvată

Indiferent unde te afli, indiferent cine ești, accesul la apă curată și sigură este considerat un drept al omului. Accesul la apă potabilă stă la baza sănătății publice și, de aceea, este foarte important pentru traiul oamenilor într-o lume mai sigură și mai prosperă.

ZMA 2019

Cu toate acestea, astăzi, 2,1 miliarde de persoane trăiesc fără acces la apă potabilă – în gospodării, școli, locuri de muncă, ferme sau fabrici – şi se luptă pentru a supraviețui. În plus, grupurile marginalizate –  femei, copii, refugiați, indigeni, persoane cu dizabilități și mulți alții – sunt adeseori uitate sau alteori discriminate în a-și asigura apa potabilă/sigură de care au nevoie zilnic.

ZMA 2019

► De ce sunt oameni care nu au acces la o apă sigură pentru consum?

În primul rând, sunt motive obiective care ţin de degradarea mediului înconjurător, schimbările climatice, creșterea populației, conflicte, mutări forțate sau migrații.

În al doilea rând, există şi  factori subiectivi care stau la baza discriminării sau dezavantajării unor persoane atunci când vine vorba despre accesul la apă potabilă:

– Sex și gen

– Rasă, etnie, religie, naștere, castă, limbă și naționalitate

– Dizabilitate, vârstă și starea de sănătate

– Proprietate, rezidență, statut economic sau social

ZMA 2019

► Cum poate fi schimbată situaţia actuală?

Să nu lăsăm pe nimeni în urmă” înseamnă să ne concentrăm eforturile înspre includerea acelor persoane care au fost marginalizate sau ignorate. Serviciile de alimentare cu apă trebuie să ia în calcul şi nevoile grupurilor marginalizate, iar vocile lor să fie ascultate în procesul de luare a deciziilor. Legislația și regulamentele trebuie să recunoască dreptul la o apă sigură pentru toată lumea, iar fondurile pentru a asigura acest lucru trebuie planificate și direcționate către cei care au nevoie cel mai mult.

 

► Ce am făcut noi până acum?

Compania Apa Brașov a investit, din fonduri europene și proprii, în reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare în toată aria de operare. Astfel, gradul de conectare al populaţiei la serviciul public de alimentare cu apă în localitățile deservite a ajuns la aproape 95%.

Ca să putem livra o apă sigură pentru consum, în Laboratorul de Apă Potabilă sunt efectuate anual peste 30.000 de analize fizico-chimice şi microbiologice.