Deși a fost un an cu multe provocări, investițiile realizate de Compania Apa Brașov, atât din fonduri proprii, cât și din fonduri europene au fost finalizate, conform graficelor de lucrări.

Ținând cont că o serie de zone din municipiul Brașov, dar și din alte localități unde Compania Apa Brașov operează sunt într-un continuu proces de dezvoltare, mare parte din investițiile derulate din bugetul propriu al companiei au vizat introducerea și extinderea rețelor de apă-canal în aceste perimetre. Astfel, în cursul acestui an, a fost finalizată extinderea rețelelor de apă, dar și de canalizare în zona Ghimbav – DJ 103C, noile conducte urmând să deservească aeroportul de la Ghimbav. De altfel, pe parcursul anului viitor va fi definitivat și proiectul ce vizează introducerea rețelei de apă pe strada Institutului, unde este proiectată construcția viitorului spital regional. Alte proiecte pentru care lucrările de execuție au fost contractate de Compania Apa în acest an vizează extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitățile Hărman, Sânpetru, Prejmer și Tărlungeni, dar și în zona străzii Narciselor din municipiul Brașov, respectiv în zone care s-au dezvoltat din punct de vedere imobiliar în ultimii ani.

Menționăm că, în acest bilanț este vorba despre contracte finalizate în 2020 sau care au început în acest an și vor continua pe parcursul anului viitor.

Investițiile în rețelele de apă-canal derulate din fondurile proprii ale Companiei Apa Brașov sunt:

 1. Extinderea rețelelor de apă și canalizare în zona Ghimbav – DJ 103 C, care vor deservi viitorul Aeroport Internațional Ghimbav (finalizat în 2020)
 • Date tehnice: montarea unei conducte noi de apă, pe o lungime de 2,4 km, instalarea a 3 cămine de vane și 9 hidranți supraterani; montarea unei conducte noi de canalizare pe o lungime de aproximativ 3,7 km, precum și a 77 cămine de vizitare; construirea unei stații noi de pompare a apelor uzate și montarea unei conducte de refulare pe o lungime de aproximativ 3,2 km;
 • Valoare totală: 845.314,38 lei, fără TVA
 1. Extinderea rețelei de apă pe str. Institutului din municipiul Brașov, ce va deservi zona în care este proiectată construcția noului spital regional al Brașovului (contractat în 2020, cu continuitate în 2021)
 • Date tehnice: extinderea rețelei de apă, pe o lungime de aproximativ 2,3 km, construirea a 8 cămine de vane și instalarea a 23 de hidranți supraterani; introducere rețea de canalizare, pe o lungime de 710 m și construirea a 15 cămine de vizitare;
 • Valoarea contractului: 2,37 milioane de lei, fără TVA; decontați în 2020: 743.257,66 lei, fără TVA
 1. Creșterea capacității de preluare a apelor uzate menajere din comunele Hărman și Sânpetru și extinderea rețelelor de apă și canalizare din zona Timișul Sec, comuna Sânpetru (contractat în 2020, cu continuitate în 2021)
 • Date tehnice: extinderea rețelei de apă potabilă, pe o lungime de aproximativ 1,5 km, instalarea a 3 cămine de vane și a 2 branșamente, precum și a 4 hidranți supraterani; extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 3,8 km, montarea a 82 cămine de vizitare și a 14 racorduri; în plus, va fi montată o stație de pompare , în apropiere de Timișul Sec, pentru creșterea capacității de preluare a apelor uzate provenite din cele 2 comune, dar și pentru preluarea debitului cumulat din zona de dezvoltare a Timișului Sec;
 • Valoarea contractului: 18,2 milioane de lei, fără TVA; decontați în 2020: 0
 1. Montarea colectorului de canalizare Tărlungeni – Prejmer, zona DJ 112D (contractat în 2020, cu continuitate în 2021)
 • Date tehnice: introducerea unei rețele de canalizare, pe o lungime de aproximativ 2,9 km, instalarea a 14 racorduri, construirea a 14 cămine de inspecție și a 65 cămine de vizitare; 2 subtraversări , prin foraj orizontal – DJ 112D și calea ferată Brașov – Teliu, cu tub de protecție din oțel;
 • Valoarea contractului: 4 milioane de lei, fără TVA; decontați în 2020: 0
 1. Reabilitarea rețelei de apă și de canalizare pe străzile Oituz, Mocanilor și Unirii din municipiul Săcele (finalizat în 2020)
 • Date tehnice: reabilitarea conductei de apă, pe o lungime de 927 m, instalarea a 48 de branșamente; reabilitarea conductei de canalizare pe o lungime de 957 metri și instalarea a 31 cămine de vizitare;
 • Valoare totală: 3,15 milioane de lei, fără TVA
 1. Extinderea rețelei de apă și canalizare în zona străzii Narciselor din municipiul Brașov (contractat în 2020, cu continuitate în 2021)
 • Date tehnice: introducerea unei conducte de apă pe o lungime de 820 m, instalarea a 90 de hidranți supraterani, construirea unei stații de pompare și pozarea unei conducte de refulare a apelor uzate pe o lungime de aproximativ 800 de m prin foraj orizontal și subtraversarea pârâului Timiș;
 • Valoarea contractului: 2,9 milioane de lei, fără TVA; decontați în 2020: 1,92 milioane de lei, fără TVA
 1. Introducerea rețelei de canalizare în zona canalului Graft – Etapa I (finalizat în 2020)
 • Date tehnice: introducerea conductei de canalizare pe o lungime de aproximativ 302 m, instalarea a 10 cămine de vizitare pe străzile Podul Crețului și Învățătorilor, montarea a 24 racorduri de canalizare și construirea a 24 cămine de racord;
 • Valoare totală: 725.000 de lei, fără TVA
 1. Introducerea rețelei de canalizare în zona canalului Graft – Etapa II (contractat în 2020, cu continuitate în 2021)
 • Date tehnice: introducerea rețelei de canalizare pe o lungime de aproximativ 1,2 km, montarea a 7 cămine de vizitare și a 94 de racorduri
 • Valoarea contractului: 2,6 milioane de lei, fără TVA; decontați în 2020: 2,2 milioane de lei, fără TVA
 1. Devierea conductei publice de canalizare de pe strada Lebedei pe strada Graurului (finalizat în 2020)
 • Date tehnice: montarea unei conducte de canalizare pe o lungime de aproximativ 290 de metri, instalarea a 6 cămine de vizitare și a 3 cămine de interconectare cu rețelele existente
 • Valoare totală: 910.000 de lei, fără TVA
 1. Reabilitarea rețelei publice de canalizare pe str. Flechtenmacher (finalizat în 2020)
 • Date tehnice: montarea unei conducte de canalizare pe o lungime de 154 de metri, instalarea a 5 cămine de vizitare, a unei conducte de refulare pe o lungime de 150 de metri, precum și montarea a 6 racorduri și construirea unui cămin de inspecție
 • Valoare totală: 390.000 de lei, fără TVA
 1. Extinderea rețelei de canalizare și montarea Stației de pompare pe strada Livezii din localitatea Săcele (finalizat în 2020)
 • Date tehnice: montarea unei conducte de canalizare pe o lungime de 218 m, instalarea a 5 cămine de vizitare și a 16 racorduri mobile
 • Valoare totală: 195.715,73 de lei, fără TVA

Investițiile din fonduri europene înseamnă implementarea contractelor de lucrări fazate, cuprinse în Programul Operațional de Infrastructură Mare. Este vorba despre CL8 F, CL9F și CL10F.

Astfel, situația la nivelul lunii noiembrie 2020, lucrări cumulate pentru aceste contracte, este următoarea:

 1. CL8 F – „Extinderea sistemului de colectare și transport ape uzate și aducțiune apă potabilă în zona Brașov, Stupini, Feldioara” ( contractat în 2019, termen de finalizare 2021)
 • Date tehnice: montarea a 17,6 km de colector de apă uzată , extinderea a 2,8 km de rețea de canalizare, construirea a 262 de cămine de vizitare, instalarea a 112 de racorduri; introducerea a 5,9 km de rețea de apă potabilă;
 • Valoare totală: 57.491.059,18 lei , fără TVA; decontați în 2020: 550.156 lei
 1. CL9 F – „Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare în Brașov și Săcele ” – Lot I
 • Date tehnice: extinderea a 15,08 km de rețea de apă din polietilenă, a 3,2 km de rețea de apă din fontă ductilă, instalarea a 438 de branșamente, a 18 cămine de vane, a 162 de cămine de apometru și a 192 de hidranți; lucrările au fost realizate pe străzile: Castanilor, Avram Iancu, Al. I. Cuza, Iuliu Maniu, 15 Noiembrie, Lucian Blaga, Nicolae Titulescu, Serii, Petru Rareș, Toamnei, Zizinului, Saturn, Barbu Lăutaru, Carierei, Griviței, Victoriei și finalizate în luna iulie a acestui an;
 • Valoare totală: 19.240.382,74 lei (inclusiv TVA); decontați în 2020: 8.638.296 lei
 1. CL10 F – „Reablitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată în Moieciu – Etapa I ” (contractat în 2018 și finalizat în 2020)
 • Date tehnice: montarea a 4,4 km de rețea de apă, instalarea a 8 cămine de vane, realizarea a 219 branșamente, precum și instalarea a 20 de hidranți; montarea a 4,6 km de rețea de canalizare, contrucția a 74 cămine de vizitare și realizarea a 220 cămine de racorduri;
 • Valoare totală: 6.755.467,30 lei, fără TVA; decontați în 2020: 5.970.000 lei