POS Mediu Brasov

POS Mediu Brasov

Compania Apa Braşov S.A. a implementat proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov”, care a facut parte din Axa Prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” şi care s-a derulat în cadrul Contractul de Finanţare nr. 89853 din 21.07.2009, semnat între Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice (în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu) şi Compania Apa Braşov SA (în calitate de Beneficiar).

Valoarea Contractului de Finantare a fost de 700.239.946 Lei la data semnării și a reprezentat 98% din valoarea eligibilă a proiectului pe care Beneficiarul are dreptul să o solicite la rambursare din Fondul de Coeziune şi bugetul de stat.

Organismul de monitorizare a proiectului a fost Organismul Intermediar Zona 7 Centru Sibiu.

Valoarea totală a proiectului a fost de 565,64 milioane lei din care:

  • Valoarea eligibila (Fonduri de coeziune şi contribuţia membrilor ADI) la data semnării Contractului de Finanţare; aceasta reprezintă 98% din valoarea eligibilă a proiectului: 508,63 milioane lei  
  • Fondul de Coeziune şi Bugetul de Stat:498,46 milioane lei
  • Bugetul Local: 10,17 milioane lei
  • Credit rambursabil BERD: 57 milioane lei

Valabilitatea Contractului de finanţare a fost până la 31.12.2015.

 

← Inapoi la POS Mediu