POIM 2014-2020: Descriere generala

Descriere generala

POIM finantează activitati din patru sectoare: infrastructura de transport, protectia mediului, managementul riscurilor si adaptarea la schimbarile climatice, energie si eficienta energetica, contribuind la Strategia Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Proiectul “Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Brasov”, finantat prin POS Mediu 2007-2013, din Fondul de Coeziune, reprezinta o etapă semnificativa in cadrul reabilitarii generale si extinderii infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare din judetul Brasov, continuand procesul investitional derulat prin programul ISPA, acela de creare a sistemelor regionale in sectorul apei.

Master Planul actualizat este elaborat ca parte a contractului de servicii Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Brasov”.

Principalul scop al acestui document este identificarea si stabilirea prioritatilor de investitii necesare pentru respectarea directivelor UE din sectoarele de apa si apa uzata, in perioada 2013 – 2042 (Planul de Investitii pe Termen Lung).

 

Investitiile propuse au ca scop îmbunatatirea indicatorilor de performanta (operationali, manageriali , financiari), a nivelului si a eficientei serviciilor de apa corespunzatoare ariei proiectului, astfel:

  • Cresterea gradului de acoperire al retelelor de alimentare cu apa/canalizare, prin extinderea retelelor de distributie si cresterea procentului de conectare al populatiei;
  • Reducerea pierderilor de apa, implicit al volumului de apa non profit pana la o valoare admisibila de functionare a sistemului, masura materializata prin reabilitari ale conductelor de aductiune si distributie, cu implicatii majore in reducerea volumului de apa rezultat din pierderi care se infiltreaza in reteaua de canalizare, in functionarea eficienta a statiilor de epurare, in reducerea consumului energetic, in îmbunatatirea exploatarii surselor de apa;
  • Imbunatatirea managementului energetic, prin reabilitarea retelelor de apa, a statiilor de pompare, etc.

 

 

← Inapoi la POIM