POIM 2014-2020: Asistenta tehnica

Asistenta tehnica

Titlu Contract: "Sprijin pentru pregătirea aplicației și documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea centru în perioada 2014-2020"

Consultant: Asocierea Ramboll South East Europe SRL-Ramboll Danmatka/S

Valoare: 9.396.000,00 lei, fără TVA

Ordin de incepere: 16.04.2018

Durata de execuţie: 78 de luni

 

Descrierea Contractului:

Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată în perioada 2014-2020. De asemenea, Consultantul va mai asigura suportul de specialitate necesar în perioada de aprobare a Aplicaţiei de Finanţare, dar şi a implementării propriu-zise a proiectului.

 

Principalele activităţi ale Contractului:

  • Realizarea Aplicaţiei de Finanţare pentru proiectul de investiţii, Devizul General, studii de teren, alte studii si expertize de specialitate solicitate/necesare la faza de studiu de fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, documentaţii aferente procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului, Analiza Instituţională, Documentaţii tehnice pentru obtinerea certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor şi autorizaţiilor necesare la faza de SF;
  • Realizarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări şi servicii rezultate din planul de achiziții, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a contractelor;
  • Organizarea a trei workshop-uri pentru prezentarea Studiului de Fezabilitate;
  • Asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor;

 

Stadiul actual al Contractului:

- Beneficiarul a transmis Consultantului documentele necesare începerii procesului de elaborare a Analizei Instituţionale pentru întocmirea Aplicaţiei de Finanţare

- Consultantul a început culegerea datelor de la Unităţile Administrativ-Teritoriale în vederea actualizării Listei de Investiţii Prioritare

- Consultantul a început activităţile de documentare şi cercetare în teren, în vederea întocmirii următoarelor studii: geotehnice, topografice, de tratabilitate, privind balanţa apei, privind calitatea apei potabile, privind calitatea apei uzate şi a celor de infiltraţii şi inspecţii CCTV

 

← Inapoi la POIM