Indicatori fizici ai proiectului

Indicatori fizici ai proiectului

 

Indicator

UM

Cantitate Conform 
Deciziei de Finanţare

Cantitate realizată

APĂ POTABILĂ

 

 

 

Conductă de aducţiune

km

55

   86,57%

Extindere reţea distribuţie apă potabilă

km

50,5

   89,53%

Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă

km

111,2

   84,93%

Staţie de pompe nouă

Unit.

1

      100%

Staţie de pompe reabilitată

Unit.

2

      100%

Rezervor nou

Unit.

2

      100%

Rezervor reabilitat

Unit.

1

      100%

Staţie de tratare reabilitată

Unit.

2

      100%

Staţie de tratare nouă

Unit.

1

      100%

Contoare

Unit.

9.455

   70,65%

Sistem de monitorizare, control şi colectare de date (SCADA)

Unit.

5

 

APĂ UZATĂ

 

 

 

Colectoare principale noi

km

44,2

   49%

Reabilitare colectoare principale

-

-

 

Extindere reţele de canalizare

km

126,2

   83,84%

Reabilitare reţele de canalizare

km

6,8

   63,50%

Camere deversoare

-

-

 

Construcţie staţii de pompe pentru ape uzate

Unit.

14

      100%

Reabilitare staţii de pompe pentru ape uzate

Unit.

-

 

Reabilitare staţii de Epurare

Unit.

1

      100%

Staţii de epurare noi

Unit.

4

      100%

 

 

  ← Înapoi la POS Mediu