Situatia juridica

Situatia juridica

Compania Apa Brasov S.A. este o societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Brasov, cod postal 500092, str. Vlad Tepes nr. 13, care a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov la data de 30 iulie 2008. Capitalul social al Compania Apa Brasov S.A. este de 20.424.000 LEI.

 

Structura actionariatului:

  • Judetul Brasov - 42% din capitalul social;
  • Municipiul Brasov - 42% din capitalul social;
  • Orasul Rupea – 3,4% din capitalul social;
  • Orasul Ghimbav – 3,1% din capitalul social;
  • Comuna Apata – 1,8% din capitalul social;
  • Comuna Halchiu – 2,7% din capitalul social;
  • Comuna Harman – 2,8% din capitalul social;
  • Comuna Sanpetru – 2,2% din capitalul social.

 

Conducerea executivaConducerea administrativa
ing. FATU Dorin
Director General
SAVA Teodor
Administrator, Presedintele Consiliului de Administratie
ing. BALAN Ilie
Director Tehnic
FATU Dorin
Administrator
ec. ing. POPA Teodor
Director Economic
DICU Maria 
Administrator
ing. SAVA Teodor
Director Exploatare Municipiu
AGAFITEI Gabriela 
Administrator
ing. SOPTEREAN Doru
Director Programe Externe
GLIGORAS Daniel 
Administrator

 Cod etic CA