Legislatie

Legislatie

Cadrul legal in care functioneaza Compania Apa Brasov S.A.

  • LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilitat publice, cu modificari si completari ulterioare;
  • LEGEA nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificari si completari ulterioare;
  • ORDIN nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
  • ORDIN nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • ORDIN nr. 29 din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici;
  • ORDIN nr. 92 din 16 februarie 2007 pentru aprobarea Normei privind unele masuri de informare a consumatorilor, persoanelor fizice, de catre operatorii economici prestatori de servicii in cadrul contractelor preformulate folosite de catre acestia;
  • Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara nr. 2 din 25 septembrie 2008.
  • Legea 31/1990 privind societatle comerciale.