Achizitii sectoriale

Achizitii sectoriale

Compania Apa Brasov S.A. deruleaza achizitiile sectoriale prin Sistemul electronic de achizitii publice,  in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv:

- LEGEA nr.99/19 Mai 2016 privind achizitiile sectoriale,

- LEGEA nr.101/19 Mai 2016 privind  remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor,

HOT─éRÂREA nr. 394/2 Iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

LEGEA nr.100/19 Mai 2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

Accesand link-ul de mai sus, puteti vizualiza achizitiile autoritatii contractante Compania Apa Brasov, utilizand urmatorul meniu:

Anunturi

Anunturi de participare

Autoritate contractanta: Compania Apa Brasov

Data publicare: completati aici cu data pe care o doriti sau goliti campul apasand (X)